Går av som leder i FRI

Kjære medlem i FRI,

Inge Alexander Gjestvang valgte i går, 10. oktober 2023, å gå av som leder i FRI. Samme dag møttes landsstyret i FRI for å legge en plan for veien videre for organisasjonen.

Som følge av leders fratreden har landsstyret besluttet at det snarlig skal innkalles til ekstraordinært landsmøte. I henhold til § 6.6 i FRIs vedtekter kan ekstraordinært landsmøte avholdes når landsstyret finner det nødvendig. Innkalling med mer informasjon vil bli sendt ut til medlemmer snarlig, med minimum fire ukers varsel, som angitt i vedtektene. 

Landsstyret ønsker å takke Inge for hans innsats som leder i FRI siden 2020. Inge har vært leder i en krevende tid for skeive, og vi er svært takknemlige for hans engasjement og innsats for våre felles kamper. Vi ønsker han alt godt videre.

Se også Inges uttalelse i forbindelse med hans fratreden.

Mvh. landsstyret i FRI

---

Hilsen fra tidligere leder i FRI, Inge Alexander Gjestvang

Det er med tungt hjerte at jeg i dag har informert landsstyret og Sentralstyret om at jeg trekker meg som leder i FRI med umiddelbar virkning. Den siste tids konflikt har trukket oppmerksomheten vekk fra det FRI er til for, nemlig vår felles kamp for retten til å være den man er og elske den man vil. Derfor har jeg kommet til at det er best både for organisasjonen og for meg at FRI nå får en ny leder.

Jeg vil først og fremst si tusen takk. Takk til deg som medlem, som har valgt å bruke tiden og engasjementet ditt på et rettferdig og inkluderende samfunn. Takk til alle de tillitsvalgte i alle ledd av organisasjonen, som sammen sørger for at FRI er en trygg møteplass, og oppnår politisk gjennomslag i hele Norge. Og ikke minst, takk til alle de fine menneskene jeg har fått gleden av å bli kjent med og jobbe med i løpet av mine år som leder.

Det er mye av omtalen av meg selv den siste tiden jeg ikke kjenner meg igjen i, og jeg innrømmer at det har vært tungt for meg personlig å stå i. Jeg har ønsket å være en inkluderende og lyttende leder, og jeg er lei meg for at vi ikke har klart å snakke godt nok med hverandre. Den siste tids interne uenigheter har tært på kreftene og tatt fokus bort fra det vi egentlig ønsker å holde på med, og jeg kjenner et behov for å gi både organisasjonen og meg selv ro nå.

I løpet av de siste årene har vi oppnådd mye som organisasjon, og fått flere viktige politiske seire for skeive mennesker i Norge. Den offentlige unnskyldningen det skeive miljøet fikk i forbindelse med markeringen av opphevingen av homoparagrafen var en viktig seier og et stort skritt i riktig retning for oss. Vi har også fått gjennomslag for en oppmyking av reglene for blodgivning, og vi har nå også fått et konkret lovforslag på forbud mot konverteringsterapi. I den vanskelige tiden etter 25. juni, klarte vi også å samle de skeive organisasjonene om felles krav til regjeringen. Dette er noen av de viktige seirene som hele organisasjonen skal ha honnør for. Jeg er stolt av alt det vi har fått til sammen, ikke minst med alle våre frivillige lokalt.

Med det sagt, er jeg fortsatt et engasjert medlem av Foreningen FRI. Mitt engasjement for skeives rettigheter er like sterkt som før, og jeg ser fram til å kunne bidra i kampen på andre og nye måter. Vi sees igjen.

 

Varm hilsen, Inge

Posted by Foreningen FRI