FRI krever umiddelbar våpenhvile og tiltak mot økning av islamofobi og antisemittisme

Angrep på sivile, drap av sivile og bruk av gisler kan aldri rettferdiggjøres. Drap på, og bombing av, sivile og sivil infrastruktur som hevnaksjon eller kollektiv avstraffelse kan heller aldri rettferdiggjøres. FRI ber verdenssamfunnet stå imot økt islamofobi og antisemittisme.

FRI er en religiøst- og partipolitisk uavhengig organisasjon. At vi er politisk uavhengige betyr ikke at vi er nøytrale, og som nasjonal interesseorganisasjon for skeive tar vi aktive, politiske valg når vi jobber for å skape et likestilt samfunn – uavhengig av etnisk, kulturell eller religiøs bakgrunn.

FRI er heller ikke nøytrale i internasjonale konflikter der grunnleggende menneskerettigheter står på spill. Vi legger FNs menneskerettighetserklæring til grunn i alt vårt internasjonale arbeid, og slutter oss til globale menneskerettighetsorganisasjoners opprop for umiddelbar våpenhvile, løslatelse av gislene og gjenoppretting av livsviktige tjenester som mat, vann, medisin og elektrisitet, for befolkningen i Gaza. Grensene til Gazastripen må åpnes for å levere den livreddende humanitære hjelpen som den beleirede befolkningen har sårt behov for.

FRI står i solidaritet med både den israelske og palestinske sivilbefolkningen, og vi fordømmer ethvert angrep på sivile. Vi fordømmer på det sterkeste det grufulle angrepet fra Hamas på den israelske sivilbefolkningen den 7. oktober. Det avskyelige angrepet fra Hamas kan imidlertid ikke rettferdiggjøre en kollektiv avstraffelse av en hel befolkning. FRI fordømmer på det sterkeste den massive bombingen av Gaza med utallige sivile drept av israelske forsvarsstyrker, inkludert barn, helsepersonell og journalister. Vi fordømmer eskaleringen av situasjonen i Gaza, som ifølge FN, den 8. november, har ført til ødeleggelser på 45 prosent av alle boliger på Gazastripen, rundt 1,5 millioner internt fordrevne, mer enn 10 000 drepte, og mer enn 25.000 sårede. 

I Gaza er det nå lite tilgang på helsehjelp og humanitær bistand. Området har i dag ingen infrastruktur som kan ivareta spesielt sårbare grupper. Vi vet at skeive opplever økt omfang av vold, utrygghet og avvisning i humanitære kriser, terror og krig. Minoritetsgrupper med høyere risiko for å bli utsatt for diskriminering og vold i fredstid mangler ofte grunnleggende beskyttelse, og er derfor enda mer utsatt i kaoset når samfunnsorden, lover og regler kollapser. I krig og krise minsker også det internasjonale samfunnets mulighet til å overvåke, rapportere og adressere menneskerettighetsbrudd.

FRI er bekymret for økningen av hatkriminalitet og hatefulle ytringer rettet mot mennesker med arabisk, muslimsk og jødisk bakgrunn. Ingen skal oppleve hatkriminalitet eller profilering på bakgrunn av etnisitet eller religiøs tilhørighet. Alle tilfeller av hatkriminalitet, antisemittisme og islamofobi må slås hardt ned på. 

FRI krever umiddelbar våpenhvile, at beleiringen av Gazastripen og blokaden umiddelbart opphører, og at tilførsel av vann, mat, strøm og medisiner gjenopprettes. Verdenssamfunnet må nå legge press på Israel for å stoppe den humanitære katastrofen vi står ovenfor. 

Denne voldsspiralen må ta slutt umiddelbart. Vi har ingen flere liv å miste.

* Deler av uttalelsen er hentet fra ILGA World og Skeiv Verden.

Posted by Foreningen FRI