Bekymret for rosavasking under ESC 2024

FRI krever våpenhvile, beskyttelse av sivile og er bekymret for rosavasking under Eurovision 2024

FRI er en del av en global rettighetsbevegelse som jobber for å fremme likestilling og ikke-diskriminering verden over. Vi legger FNs menneskerettighetserklæring til grunn i alt vårt arbeid nasjonalt og internasjonalt, og slutter oss til aktuelle konvensjoner for vårt arbeid og målgruppe.

Vi mener krigføringen på Gaza bryter med grunnleggende folkerettslige og menneskerettslige prinsipper, og det er avgjørende å sørge for humanitær- og nødhjelp til Gaza i tillegg til en umiddelbar våpenhvile. 

FRI tar avstand fra dehumaniserende språk og folkemordsretorikk fra begge parter i konflikten, men ser at det er en av partene som har evne til å sette slik retorikk ut i live. FRI er bekymret for at det er det vi ser skje nå, med blokade, utsulting og bombing av sivilbefolkningen i Gaza. Dermed mener vi det kan være riktig å delta på demonstrasjoner der det blir oppfordret til våpenhvile og slutt på blokaden. 

Israel bruker gjennomgående skeive rettigheter og skeive frontfigurer for å skape et bilde av Israel som et liberalt demokrati som respekterer menneskerettighetene, noe som står i sterk i kontrast til Israel sine angrep i Palestina. 

I november 2023 ble et bilde av en israelsk soldat stående i krigsruiner i Gaza med et stort regnbueflagg spredt i sosiale medier. På regnbueflagget kunne man lese “In the name of love”. Bildet er bare et eksempel av mange på hvordan Israel bruker skeiv kjærlighet og skeive liv til å legitimere menneskerettighetsbrudd og angrep mot palestinere. For mange skeive er Eurovision en fest der skeive uttrykk hylles og der skeive kommer sammen for å delta på arrangementet sammen. Som den største skeive organisasjonen i Norge er vi bekymret for signaleffekten ved at Israel får delta på festen mens palestinerne lider under deres angrep.

I opptaktene til Eurovision 2022 krevde en rekke av kringkasterne fra de ulike deltakerlandene at Russland måtte utestenges fra deltakelse på grunn av den russiske invasjonen av Ukraina. NRK var da en av mediene som tydelig anbefalte Den europeiske kringkastingsunionen (EBU), om at Russland måtte utestenges fra konkurransen. 

Sentralstyret i FRI sendte tidligere i år en henvendelse til NRK med oppfordring om å ha en konsekvent etisk og menneskerettslig linje overfor EBU. Bakgrunnen for brevet er at vi mener Israels grove menneskerettighets- og folkerettsbrudd ikke kan ses bort fra under et dekke av paljetter og fjærboaer. 

FRI er bekymret for at Israels deltakelse i Eurovision 2024 bidrar til å normalisere menneskerettighetsbrudd og drap av sivile i Palestina. FRI utfordrer NRK til å ta et tydelig og konsekvent standpunkt for menneskerettigheter og mot rosavasking frem mot Eurovision 2024. Som skeiv organisasjon har vi sett en vedvarende tendens til rosavasking og at skeive symboler og skeive liv blir brukt som rettferdiggjøring av grusomhetene Israel utfører på Gaza nå. 

FRI krever at NRK har en konsekvent etisk og menneskerettslig linje i sin kommunikasjon til EBU. 

– Landsstyret i FRI, 20. januar.

Posted by Foreningen FRI