Å komme ut av skapet som hiv-positiv

Personer som lever med hiv opplever utfordringer knyttet til folks reaksjoner. Det finnes fremdeles store stigma knyttet til hiv-positive, og hiv-positive møter fremdeles mye uvitenhet fra samfunnet.

Lovverket plikter deg å opplyse om hivstatus før du har sex

Det er fremdeles vanlig å bli møtt med fordommer og stigmatisering når man kommer ut som hiv-positiv. Hiv-positive møter også problemer i møtet med lovverket. Slik lovverket fungerer i dag, har hiv-positive plikt til å fortelle om sin hiv-status før de har sex med noen. Dette gjelder også selv om man bruker kondom og har lave virusverdier i blodet. Slik sett er man pålagt gjennom lovverket å komme ut hver gang man skal ha sex med en ny person.