Å komme ut som trans

Det er forskjell på å «komme ut» som lesbisk, bifil eller homofil, og på det å «komme ut» som transperson. Når du bytter navn, pronomen og muligens utrykk, kommer du ut av skapet som trans.

Til forskjell fra homofile, lesbiske og bifile, trenger ikke transpersoner å komme ut av skapet som trans gang på gang i hverdagslivet. Ofte blir man forstått som det kjønnet man opplever seg som, og det blir dermed ikke et samtaleemne. Det kan likevel være relevant i noen sammenhenger å fortelle folk at man er trans, men dette er privat informasjon og man velger selv om man ønsker å dele denne informasjonen. Det er ingen som har rett til å vite at noen er trans.

Mangfoldige måter å gjøre kjønn på

Det finnes mange forventninger knyttet til kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnsrollemønstre. Det at man føler seg ukomfortabel med disse forventningene kan tyde på at du bør utforske andre måter å gjøre kjønn på. Det finnes et mangfold av måter å gjøre kjønn på, og det finnes flere valgmuligheter enn de tradisjonelle «mann» og «kvinne». Dersom du føler deg ukomfortabel i den ene kategorien, så betyr ikke det nødvendigvis at du føler deg 100% komfortabel i den motsatte kategorien.

Idet du begynner å utforske din kjønnsidentitet og ditt uttrykk er det lurt å utforske hele mangfoldet av måter å gjøre kjønn på. Dette bør du gjøre i trygge rammer sammen med folk du kan speile deg i. FRI har en rekke trygge møteplasser for deg som trenger et trygt sted å utforske kjønnsidentiteten din på.

Sjekk ut kjønnsportalen vår for mer informasjon om kjønnsmangfold.