Likekjønnede religiøse vigsler

Det er ikke nødvendigvis ulovlig diskriminering å nekte likekjønnede par å få en religiøs seremoni i forbindelse med ekteskapsinngåelse.

Likekjønnede par som ønsker en religiøs seremoni rundt deres ekteskapsinngåelse får ikke nødvendigvis dette. I Norge er det religionsfrihet, og religiøse forbud/påbud har i mange tilfeller forrang foran diskrimineringsloven. Det vil si at det er lovlig å nekte likekjønnede par som ønsker religiøs vielse å få dette dersom religionen ikke tillater dette.