Omgjøring av partnerskap til ekteskap

Det er relativt enkelt å gjøre om et partnerskap til et ekteskap, men det har liten praktisk betydning med mindre dere ønsker å adoptere et barn.

Etter at vi 01.01.2009 fikk innført en felles ekteskapslov, ble det også åpnet for at de som ønsker det kan få omgjort sine partnerskap til ekteskap. Rettigheter og plikter etter partnerskapsloven er de samme som for ekteskapsloven, med unntak av retten til å adoptere. Rent juridisk har det derfor lite å si hvilken lov man organiserer samlivet sitt etter.

De som ønsker å få gjort om partnerskapet til ekteskap må fylle inn et skjema og sende til folkeregisteret. Du finner skjema og mer informasjon på Skatteetatens nettsider.