Vielse av likekjønnede i Den Norske Kirke

 Det er mulig for likekjønnede par å vies i Den Norske Kirke, og etter Kirkemøtet i 2017 ble det bestemt at alle menigheter skal tilby dette. 

Det er laget en vigselsliturgi som passer for likekjønnede par, og den er faktisk så fin at også de fleste heterofile par også velger å bruke den. Dersom den lokale presten ikke ønsker å bestå likekjønnede vielser, er det prosten sitt ansvar å skaffe en prest som gjør det. Les mer om bryllup i Den Norske Kirke her.