Obs-begreper

FRI får stadig spørsmål fra journalister, oversettere og skribenter som lurer på hvilke ord som er ‘fy’-ord og hvilke som er ok å bruke.

Her finner du en liten guide til deg som er usikker på hvordan du bør bruke begreper for å fremstå saklig i omtale av lhbt-personer. Dersom du vurderer å bruke noen av begrepene i denne lista er det viktig å ha et svært bevisst forhold til hvordan, når og om du i det hele tatt skal bruke begrepet.

Homo

Homo blir ofte brukt som en samlebetegnelse, men forbindes ofte først og fremst med homofile menn. Man bør tenke gjennom hva det er man vil omtale, og hva som utelates eller usynliggjøres ved å bruke ordet homo, i stedet for for eksempel begrepet lhbt.

Homo er et ok ord å bruke i noen sammenhenger, men det har en tendens til å bli et skjellsord. Det brukes flittig i skolegårder, gjerne sammen med andre ord, for eksempel ‘din jævla homo’.

Homo kan også misbrukes av journalister som vil få en tabloid tittel, og kan tilsynelatende kombineres med alt. Det er ikke per definisjon noe galt i å bruke homo i kombinasjon med andre ord, det gjør vi også i FRI. Men det er ikke alltid greit. Homo henspeiler på både menn og kvinner – i motsetning til ‘homse’ som brukes om homofile menn. Ved å skrive ‘homseparade’ i stedet for ‘homoparade’ beskriver man faktisk en parade utelukkende med homofile menn.

Homse

I utgangspunktet brukt som skjellsord, men brukes gjerne av homofile menn om seg selv og andre homofile menn. Folk som ikke identifiserer som homofile bør være forsiktige med bruken av ordet, og det ser ikke bra ut på trykk.

Lesbe

Som ordet ‘homse’ er dette et ord som lesbiske kvinner har ‘tatt tilbake’ og som kan brukes i positiv sammenheng. Men som med homo/homse blir det fort et skjellsord. Ordet lesbe egner seg ikke på trykk, med mindre personer selv omtaler seg som det.

Transe

Slang for transvestitt. Kan som homse og lesbe misbrukes som skjellsord. Må ikke brukes for å betegne en transseksuell eller en transperson.

‘De homofile’

Bruken av ordet ‘de’ tydeliggjør utenfraperspektivet og forsterker inntrykket av homofile som en utenforstående gruppe. Det funker like greit å sløyfe ‘de’ og bare skrive ‘homofile’.

Homobevegelsen

Ordet forstås ofte som omtale av FRI uten at det nødvendigvis er det. I historisk sammenheng er det ok å bruke begrepet ‘organisert homobevegelse’, men jo nærmere framtid og nåtid man kommer, jo mer spesifikk bør man være. ‘Homobevegelse’ kan ekskludere lesbiske og bifile, og inkluderer ikke transpersoner. I dag er det mer presist å snakke om en lhbt-bevegelse. Også må man huske på at det ikke er én organisasjon alene som utgjør denne bevegelsen.

Homsesex/lesbesex

Alt som det ikke er naturlig å sette hetero foran trenger man ikke å sette homse eller lesbe foran heller. Man ville for eksempel ikke skrevet ‘het heterosex’, eller ‘bisarr heterofil sex-lek’. Det er heteronormativiteten som gjør at vi stadig ser eksempler på at journalister omtaler sex mellom to av samme kjønn som noe særegent, som avvikende fra normalen og derfor verdt å peke ut.

Avvikende seksuell orientering/seksuelt avvik

En omtale som ikke skal brukes. Homofili er ikke et avvik, men en del av det seksuelle mangfoldet som finnes. Å sette likhetstegn mellom seksuelle avvik og homoseksualitet er spekulativt og ukorrekt.