Utenlandsadopsjon

Det er ikke regelverket i Norge som gjør det vanskelig for likekjønnede par å adoptere. Det er reglene i de landene vi adopterer fra som gjør dette vanskelig.

Det er i utgangspunktet samme regelverk som gjelder for adopsjon både for likekjønnede og ulikekjønnede par. Likevel er det slik at de fleste land i verden ikke tillater at samkjønnede par adopterer fra deres land. Eneste mulighet for likekjønnede par å adoptere fra utlandet er å adoptere fra Colombia.