Assistert befruktning

Lesbiske kvinner har lovfestet rett til assistert befruktning i Norge.

I Norge har kvinner som ikke kan få barn, og som lever i ekteskap eller ekteskapslignende forhold, rett til assistert befruktning. Loven diskriminerer ikke lesbiske kvinner. Snakk med din fastlege dersom du ønsker assistert befruktning.