Assistert befruktning

Foto: Unsplash

 Kvinner som er gift eller lever sammen har lovfestet rett til assistert befruktning i Norge.

I Norge har kvinner som ikke kan få barn, og som lever i ekteskap eller er samboere, rett til assistert befruktning. Loven diskriminerer ikke lesbiske kvinner. Dersom man ønsker assistert befruktning, har man ikke anledning til å velge donor. Barnet har rett til å få kjennskap til donor etter fylte 18 år. Snakk med din fastlege dersom du ønsker assistert befruktning.

Les mer om assistert befruktning på bioteknologirådets sider.