Skeive Sørlandsdager

Skeive Sørlandsdager er sørlandets største feiring av mangfold og likeverd. Festivalen arrangeres av FRI Sør, i samarbeid med Skeiv Ungdom Sør og andre aktører innen mangfold, likestilling og likeverd, og er en av mange Pride-festivaler som holdes av FRI i Norge.
Pride skal være en feiring og en markering over hvor langt vi har kommet for like rettigheter for alle som bryter med kjønns- og seksualitetsmangfold, men også være et forum for synlighet over hvor lang vei vi fortsatt har å gå.
Vi ønsker å tydelig vise at flertallet er for kjærlighet, mangfold, samhold, likeverd og likestilling. Vil du være med på laget, oppfordrer vi deg til å kontakte oss på telefon eller epost, eller bruk knappen nedenfor.
For fullt program og mer informasjon, se skeivesorlandsdager.no

Epost: ssd@foreningenfri.no
Facebook