Homoseksualitet avkriminalisert i Botswana

Inntil i dag kunne seksualitet mellom to av samme kjønn straffes med 7 års fengsel.

Bilde: Seier i Botswana. Foto: LEGABIBOs Facebook-side.

Paragraf 164 og 167 i den Botswanske straffeloven, som forbyr ‘kjødelig omgang mot naturens orden’ er etterlevninger fra kolonitiden. Landets lhbt-organisasjon Legabibo har stått i spissen for å få disse lovene erklært ugyldige og i strid med landets grunnlov. I dag fikk de et enstemming medhold av landets høyeste domstol.

Tashwill Esterhuizen fra the Southern Africa Litigation Centre, som førte saken i retten, legger vekt på betydningen dagens avgjørelse vil ha i regionen: 

– Gjennom sitt grundig juridiske resonnement har Botswana i dag satt et eksempel for andre domstoler i regionen. Retten har vist den viktige rollen den kan og bør ha i å beskytte og fremme menneskerettigheter for alle mennesker, og vi håper at denne saken vil sette presedens for andre domstoler i regionen.

Anna Mmolai-Chalmers, leder for LEGABIBO forteller at det har vært en lang kamp:

– Det har tatt lang tid for oss å komme hit. Denne kjennelsen endrer livene våre. Selv om den ikke kan gjøre godt igjen den uretten som har blitt begått mot enkeltindivider er den et riktig steg i å gjenetablere vår verdighet som mennesker.

– Nå kan vi endelig begynne å bygge et mer tolerant samfunn, et samfunn der lhbt personer ikke hele tiden er redde for å bli fengslet bare på grunn av disse gammeldagse lovene. Det virkelige arbeidet begynner nå, avslutter Chalmers

Angola avkriminaliserte homoseksualitet i januar i forbindelse med en større gjennomgang av straffeloven i landet. Botswana blir dermed det andre landet i Afrika som avkriminaliserer i 2019.

– Vi er utrolig stolte av vår søsterorganisasjon Legabibo, dette har vært en lang kamp for dem. Dette er en veldig gledelig utvikling på det afrikanske kontinentet, og en fantastisk inngang til årets Pride-sesong, sier Ingvild Endestad, leder i FRI – Foreningen for kjønns– og seksualitetsmangfold.

Posted by FRI