Kambodsja: Foreldre får hjelp til å støtte sine kjønnskreative barn

Mor og barn i interaksjon under opptak. Foto: RoCK

Kartleggingsstudie i Kambodsja støttet av FRI viser at barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet møter en rekke utfordringer. Ett av funnene var at barn og unge fryktet avvisning fra familien sin. I et land der familien står sterkt, og der man er avhengig av familien for å overleve, er frykten reell.

For å støtte opp under barn og unge i Kambodsja har FRI fått i gang et samarbeid med Redd Barna i Kambodsja og den største skeive organisasjonen i landet, Rainbow community of Cambodia. Redd Barna og Rainbow Community of Cambodia har produsert flere rapporter om forholdene for landets lhbt-befolkning de siste årene. Ett av funnene deres er unge lhbt-personer utsettes for fysisk, psykisk, økonomisk og seksuell vold fra familiemedlemmer. Av 400 deltakere i en studie har bare en femtedel kommet ut til familien, og en tredjedel har hatt selvmordstanker.

Pisey Ly, som leder Rainbow Community of Cambodia, forteller at foreldre og omsorgspersoner ofte ikke vet hvordan de skal møte barna når de bryter med det kambodsjanske samfunnets kjønnsforventninger.

– Disse funnene er krystallklare på at foreldrene har en vei å gå. Studiene viser med tydelighet behovet for kunnskapsheving for å oppnå økt aksept.

– Kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold mangler i både formell og uformell kunnskapsformidling i Kambodsja. Noen sivilsamfunnsorganisasjoner jobber med dette men det er ikke nok, fortsetter hun.

Kurs for å bli bedre foreldre

Rainbow community of Cambodia har valgt en ikke-konfronterende stil, og Pisey understreker viktigheten av å være rolig, vennlig og ha empati når man snakker med foreldrene.

– Foreldre og omsorgspersoner vil det beste for barna sine, og vi må være tålmodige med dem, og heller vise gode eksempler, sier Pisey

De gode eksemplene vises gjennom videoer der ulike situasjoner og samtaler mellom foreldre og barn iscenesettes. Her presenteres foreldrenes tanker og refleksjon rundt egne reaksjonsmønstre når barna gjør eller sier ting som bryter med normer og forventninger til kjønnsuttrykk for eksempel gjennom valg av klesstil eller hvilken sport de har lyst til å drive med.

Videoene fungerer som utgangspunkt for samtaler og videre diskusjon

– Disse videoene er fine, særlig for foreldre og de som planlegger å bli det. Dessuten kan de være til nytte for studenter, særlig de som skal studere sosialt arbeid.

Nytenkende

FRI jobber med foreldre- og vennenettverk ikke bare i Asia, men også gjennom partnersamarbeid i Afrika, og FRIs leder Inge Alexander Gjestvang mener at fremgangsmåten til Rainbow Community of Cambodia er spennende og nytenkende:

– Hvis dette er en metode som fungerer godt kan vi også prøve noe lignende i de andre landene vi jobber.

Posted by Foreningen FRI