Mer enn 30 organisasjoner demonstrerer for et bedre helsetilbud til transpersoner!

Onsdag 18. april klokken 16.00 møtes FRI og over tretti andre organisasjoner utenfor stortinget for å si ifra at nok er nok. Flere av de politiske partiene, Amnesty og Mental Helse Ungdom er blant de tilsluttede organisasjonene, som nå stiller krav til helsemyndighetene.

Behandlingstilbudet til transpersoner er for dårlig i Norge. Historiene om lange ventetider, gammeldags kjønnsforståelser og pasienter som blir stående uten helsehjelp bekreftes gang på gang av en pasienter og pårørende. Også internasjonalt møter Norge sterk kritikk.

Situasjonen nå er uholdbar. Fire av fem som søker hjelp avvises i døra på Rikshospitalet, og tilbudet folk får er for dårlig. Mange voksne transpersoner har gitt opp å få behandling, tenåringer deler helsetips på nett og medisiner med hverandre, mens foreldre fortviler over at barna deres ikke blir hørt, sier leder i FRI, Ingvild Endestad

Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS) ved Rikshospitalet har i dag behandlingsmonopol, et monopol som fører til at mennesker blir stående helt uten helsehjelp og at verdifull fagkompetanse utenfor Rikshospitalet blir stående ubrukt. Onsdag 18. april klokken 16.00 møtes FRI og over tretti andre organisasjoner utenfor stortinget for å si ifra at nok er nok. Flere av de politiske partiene, Amnesty og Mental Helse Ungdom er blant de tilsluttede organisasjonene, som nå stiller krav til helsemyndighetene.

Interessen og antall tilsluttede organisasjoner forteller oss at mange ser alvoret i situasjonen og hvor dårlig denne gruppa har blitt møtt av helsetjenestene over tid, avslutter Endestad.

Aksjon: Eidsvoll plass, 18. April 16.00

Se mer informasjon og tilsluttede organisasjoner her: https://www.facebook.com/events/1021722828003900/

Les noe av kritikken mot Rikshospitalet her, her og her

Kravene fra aksjonistene til helsemyndighetene er at:

– NBTS sitt behandlingsmonopol avvikles.
– Flere helsepersonell må få kompetanse til å kunne gi kjønnsbekreftende behandling. Denne kompetansen må komme fra andre fagfolk enn de som nå jobber ved NBTS.
– At det utarbeides nasjonale faglige retningslinjer på feltet,
basert på internasjonale retningslinjer, den nye diagnosemanualen ICD 11 og rapporten ”Rett til kjønn – helse til alle kjønn”.
– Ikke-binære, pasienter med somatiske og/eller psykiske diagnoser eller pasienter som har fått hjelp utenfor NBTS, må også tilbys tilpasset helsehjelp. I tillegg må transpersoner uten permanent opphold også få tilbud om helsehjelp og oppfølging.

 

Kontakt for mer informasjon, intervjuavtaler eller kommentarer:
Ingvild Endestad, leder i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
975 62 295

//

Luca Dalen Espseth, Rådgiver for kjønnsmangfold i FRI
416 16 745

Posted by Foreningen FRI