Hva pengene går til

FRI samler inn penger til solidaritetsarbeid verden over. Pengene gir oss en mulighet til å hjelpe til der det trengs, når det trengs.

Her er en oversikt over hva innsamlede midler har blitt brukt til:

2017: Arbeid for å fjerne antihomoloven i Kenya

I Kenya er sex mellom to av samme kjønn forbudt, og flere har blitt fengslet og utsatt for analundersøkelser for å ‘bevise’ homoseksualitet. GALCK leder Kenyas lhbt-organisasjoner, som har samlet seg for å gå til sak mot staten på grunnlag av at antihomoloven bryter mot grunnloven. For å kunne gjøre dette, må landets lhbt-organisasjoner være samlet, samkjørte og forberedt på tilbakeslag. Solidaritetsfondet har støttet Kenyas paraplyorganisasjon GALCK (Gay and Lesbian Coalition of Kenya) sitt arbeid for samkjøre lhbt-organisasjonene i landet og å føre saken for retten.

2017: Dokumentere menneskerettighetsbrudd i Asia

Lhbt-personer i Sør-Asia utsettes for menneskerettighetsbrudd på grunnlag av sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet, men de fleste menneskerettighetsbruddene blir ikke anmeldt til politiet, og ofrenes historier blir sjelden fortalt. Solidaritetsfondet har støttet arbeidet med å innhente dokumentasjon på menneskerettighetsbrudd mot lhbt-personer. Sakene blir samlet i en årlig rapport, og brukes til å legge press på myndighetene for å få endret lovene som legitimerer vold og diskriminering, og for å sikre lhbt-personers menneskerettigheter.

2016: Skeiv filmfestival i Russland

I Russland forbyr lover mot såkalt ‘homofil propaganda’ offentlige parader, festivaler og markeringer, men det er mulig å spre kunnskap om skeives menneskerettigheter i lukkede fora. Støtten fra Solidaritetsfondet bidro til filmfestivalen Bok a Bok, som i tillegg til å vise skeive filmer fra hele verden, arrangerer debatter, foredrag og diskusjoner, og samler lhbt-personer og allierte til å mobilisere for menneskerettigheter.

2015: Ugandas første lhbt-magasin

Lhbt-personer i Uganda er svært utsatt for vold og diskriminering, og parlamentet har flere ganger forsøkt å innføre dødsstraff for homoseksualitet. For å spre kunnskap og forebygge vold, lanserte lhbt-organisasjoner magasinet Kuchu Times – som allerede det første året fikk en million treff på nett. Støtten fra Solidaritetsfondet gjorde at gruppen kunne kjøpe inn det nødvendige utstyret og komme i gang, og å søke videre finansiering fra andre kilder.

2015: Samling for transpersoner i Uganda

Transpersoner i Uganda har få møteplasser. FRI støttet en samling for transpersoner i forbindelse med Pride-markeringen i 2015, og et offentlig arrangement for å spre kunnskap om transpersoners levekår og rettigheter, der 150 personer deltok.

2014: Krisehjelp til flyktninger fra krigsherjede områder i Ukraina

I krig og konflikt blir marginaliserte grupper ekstra sårbare. Da konflikten i Ukraina brøt ut flyktet lhbt-personer fra vold og trusler i de krigsrammede områdene og søkte tilflukt i hovedstaden Kiev. Støtten fra Solidaritetsfondet bidro til å gi dem en seng, mat, medisiner og hjelp til å få seg en jobb, et nettverk og en plass å bo.

2014: To gutter arrestert etter sodomiparagrafen i Zambia

To unge gutter ble arrestert og stilt for retten i Zambia, anklaget for sodomi. Støtte fra Solidaritetsfondet gjorde livet i fengsel mer levelig mens de ventet på en dom. Etter lang tid ble saken henlagt grunnet manglende bevis.

2013: Sikkerhetsstøtte etter innføringen av antihomoloven i Uganda

Etter at antihomoloven ble innført i Uganda økte volden og forfølgelsen av lhbt-personer. Mange lhbt-personer trengte hjelp til å flytte, flykte eller gå under jorden i perioder. Med støtte fra Solidaritetsfondet fikk lesbiske og bifile kvinner og transmenn som var utsatt for vold og trusler hjelp til å holde seg tryggere fra forfølgelse.

2012: Støtte til Ugandas første Pride

I 2012 arrangerte lhbt-aktivister i Kampala landets første lhbt-feiring. Uganda Pride besto av en filmfestival, foredrag og debatter, samlinger for lhbt-personer, og selvfølgelig fester og markeringer. Pride ble et viktig samlingspunkt for hele lhbt-bevegelsen i landet.

2011: Kinoprosjektet til Icebreakers

Uganda Icebreakers er en lhbt-organisasjon som holder til i utkanten av Kampala der lhbt-personer får kondomer og glid, tester seg for seksuelt overførbare sykdommer, leser bøker det ville være farlig å oppbevare hjemme hos seg selv, og ser filmer de ikke kan se noe annet sted. Med ny prosjektor, og en rekke filmer generøst donert av Gaysir, kunne Icebreakers tilby filmvisning til et betydelig større publikum.

2010: Rettssaken til en ugandisk mann som ble anmeldt for brudd på sodomiloven

Mannen i denne saken var ikke politisk aktiv, og dermed ikke definert som en ‘menneskerettighetsforsvarer’. Dette gjorde det vanskelig for de fleste organisasjoner å finansiere saken, da penger oftest er bundet til bestemte kriterier. FRIs solidaritetsmidler er som nevnt ikke bundet, og vi kunne dermed steppe inn. Saken ble henlagt i 2011.

2009: Husly og mat til lhbt-flyktninger fra Irak

Homoseksualitet er ulovlig i Libanon, og det var lang behandlingstid for lhbt-personer som ventet på at sakene deres skulle behandles av FNs høykommissær for flyktninger i Libanon. Uten støtte risikerte flyktningene å bli plukket opp av politiet og sendt i retur til Bagdad. Takket være alle de som bidro til FRIs Solidaritetsfond, er mange av dem nå i sikkerhet.