Om Rosa kompetanse

Rosa kompetanses slagord er "Snakk trygt". Rosa kompetanse vil gi profesjonsutøvere trygghet i møte med mangfold. 

De fleste som bryter med normer for kjønn og seksualitet lever gode liv. Likevel opplever mange betydelige utfordringer knyttet til storsamfunnets manglende kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold. Fortsatt er statistikken uhyggelig når det kommer til mobbing og psykisk uhelse, og for mange er det vanskelig å finne rom til å være hele seg i hverdagen. De som møter mennesker i sin arbeidshverdag kan utgjøre en forskjell – det er ikke alltid så mye som skal til. 
 

Rosa kompetanse tilbyr derfor kompetanseheving om kjønns- og seksualitetsmangfold, og opplever en jevn økning i antall henvendelser om foredrag. Kursene er svært godt evaluert, og besøker stadig flere arbeidsplasser og utdanningsinstitusjoner. Parallelt med denne økningen spres også dessverre mange antagelser og misoppfatninger om kursenes innhold og publikum. Vi deler derfor en kronikk vi skrev i 2019, og som sier noe om hva vi snakker om og hvorfor vi gjør det. Har du lyst til å vite mer? Klikk deg inn på Om Rosa kompetanse eller send oss en mail:

 

Rosa kompetanse: Fordi alle skal kunne leve gode liv som seg selv

Rosa kompetanse tilbyr kurs om seksuell orientering, kjønnsidentitet og inkluderende praksis til mennesker som jobber med mennesker. Det gjør vi fordi vi vet at skeive kommer dårligere ut i helse- og levekårsundersøkelser enn majoritetsbefolkningen, og oftere opplever mobbing, hatefulle ytringer og diskriminering.

Rosa kompetanse underviser derfor ansatte i helsevesenet, barnevernet, skolen, barnehagen, politiet og arbeidslivet. Målet er at flest mulig skal kunne møte folk på en god og inkluderende måte – uavhengig av hvem folk er, hvem de forelsker seg i og hvordan familien deres ser ut. Vi ønsker å bidra til likeverdige tjenester og til at flest mulig mennesker skal kunne leve gode liv som seg selv. Kursene holdes for profesjonsutøvere og studenter i profesjonene på deres egne arenaer og arbeidsplasser.

Rosa Kompetanse er faglig påfyll for de som møter mennesker på jobb, og vi holder ikke kurs for barn eller unge i skolen.

Vi mennesker kommer i alle former og fasonger. Derfor er det viktig at tjenesteytere har kunnskap om mangfold slik at vi alle blir møtt på en trygg og åpen måte hos legen, på skolen og i møte med politiet. Faglig trygghet gjør det lettere for profesjonsutøvere å gjøre jobben sin best mulig.

Relevant

Rosa kompetanses tiltak skal være relevante i folks arbeidshverdag. Derfor har vi styringsgrupper bestående av fagfolk med spisskompetanse på sine felt, og samarbeid med mange profesjonsorganisasjoner, deriblant Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund. Tiltakene våre ledes av personer med bakgrunn fra de feltene vi underviser, eksempelvis ledes Rosa kompetanse skole av en pedagog og Rosa kompetanse justis av en jurist. Kursene vi holder er basert på helse- og levekårsundersøkelser, forskning, lovverk og retningslinjer som profesjonsutøvere skal operere etter, eksempelvis læreplanen for skolen, rammeplanen for barnehagen og hatkrimbestemmelser for politiet.

Mennesker som jobber med mennesker skal møte alle på en likeverdig måte, uavhengig av private holdninger og meninger. Dette er man pliktig til gjennom lovverk, planverk og yrkesetiske retningslinjer. Uavhengig av hva man tenker om at to menn kan gifte seg eller at transpersoner eksisterer, så skal man som lege møte en homofil, gift mann og en transperson på en likeverdig måte. Dessverre forteller mange av våre kursdeltakere at de ikke fikk kunnskap om seksuell orientering og kjønnsidentitet i sine utdanningsløp. Det er kanskje noe av grunnen til at denne kunnskapen etterspørres av profesjonsutøvere og fagorganisasjoner, og at hele 98 % av de vi underviser oppgir at Rosa kompetanse var nyttig.

Levde liv

Rosa kompetanse er en fagavdeling i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Selv om arbeidet vårt med kompetanseheving er atskilt fra mye av FRIs arbeid med politisk påvirkning, sosiale møteplasser og internasjonale spørsmål, sikrer organisasjonen oss en viktig nærhet til folks levde liv. For bak tallene fra levekårsundersøkelser og mobbestatistikk, står menneskene. Der står Adam som i 10. klasse ble kalt «jævla homo» så ofte at han utviklet sosial angst og nektet å gå på skolen. Der står Iva som ble kastet ut av fosterhjemmet sitt da fosterforeldrene fikk vite at hun var transperson. Der står Amina som ble slått ned fordi noen ikke likte at hun leide kjæresten sin på gata. Der står Victor som er redd for hva de andre barna vil si hvis han som gutt kommer i barnehagen i den kjolen han er så glad i. Gjennom tilgang på erfaringer fra levde liv, lærer vi også noe om hva det er viktig at ulike profesjonsutøvere har kunnskap om.

Som et tiltak i en ideell organisasjon leverer vi en tjeneste for å oppnå målsettinger for det offentlige. På samme måte kan Kirkens bymisjon drifte et sykehjem og Alternativ til Vold kan kurse aktører i voldshåndtering. Rosa kompetanse formidler kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold for å bidra til at blant annet skolen skal kunne møte kravene i opplæringsloven, diskrimineringsloven og læreplanen, og være et trygt sted for alle elever, uavhengig av hvem man er og hvem man forelsker seg i.

Leve som seg selv

Så hva betyr det at Rosa kompetanse snakker om kjønns- og seksualitetsmangfold? Skal ikke folk lenger få være heterofile menn og kvinner? Jo, selvsagt. Rosa kompetanse jobber for at alle mennesker skal kunne leve gode liv som seg selv, og de fleste av oss er heterofile menn og kvinner. Men mangfoldet iblant oss er gjerne større enn vi er bevisste i en travel arbeidshverdag, og likeverdige tjenester krever en bevissthet knyttet til minoritetstematikk. Ingen får det dårligere av at andre får det bedre. Man blir ikke homofil av å høre et eventyr om to prinser, eller transperson av å lære at transpersoner finnes.

Gjennom kunnskap om mangfold blant tjenesteytere, sikrer vi gode menneskemøter og en inkluderende praksis. Målet må være at en skeiv tenåring skal kjenne seg like verdig i klasserommet som de andre. At barnet med to mødre også får sin familie speilet i barnehagehverdagen. At man som lhbti-person møtes med kunnskap i helsevesenet. At politiet gjenkjenner hatkriminalitet når de står ovenfor en som er utsatt for det.

Det er helsefremmende å kunne leve i tråd med seg selv og bli møtt på en inkluderende måte. Uavhengig av hva man som tjenesteyter måtte tenke om mangfoldet blant oss, så finnes det, og alle har krav på en velferdsstat som tilbyr likeverdige tjenester. Det fordrer at de som møter oss har kunnskap om variasjon og mangfold. Det er dette Rosa kompetanse har til hensikt å bidra med.

Les mer: 
BUFDIRs statistikksamling om lgbtiq

Posted by Foreningen FRI