Pride handler om likestilling for alle

Onsdag kom politiets offentlige unnskyldning til de homofile, fredag heiste de regnbueflaggene utenfor Politihuset og inviterte til foredrag med Kim Friele. Mens hun holdt foredrag om kampen utenfra, fortalte Bård Stensli om en kamp innad i politiet.

Bilde: Bård Stensli. Foto: Krister Jung.

Kristin Kvigne, avdelingsdirektør i Politidirektoratet, var den første til å gripe mikrofonen ved talerstolen fredag morgen:

– Dessverre er det også slik at etter 1972 var det frykt for politiet blant homofile, og det er riktig å si at politiets holdninger ikke ble endret over natten ved opphevelse av straffebestemmelsen, fortalte en rørt Kvigne fra talerstolen til samlingen av gjester, politistudenter og øvrige medarbeidere i politiet.

– Det er enkelt å slutte seg til denne unnskyldningen. Men en unnskyldning forplikter, og det er derfor godt å kjenne på den kontrasten som er mellom tidligere tiders oppførsel fra politiet og det engasjementet politiet i dag deltar med i Pride, fortsatte hun.

Fra trakassering til beskyttelse

Kim Friele var invitert som hedersgjest for sitt utrettelige, livslange engasjement for lhbt-rettigheter. Hun belyste og kontekstualiserte med vidd og alvor nettopp den kontrasten til politiets fortid som Kristin Kvigne beskrev før henne.

Hun er glad for å få oppleve denne historiske dagen, men påpekte også at det ikke bare var politiet som så på homofile gjennom en diagnose.

– Politiet lever ikke på en øde øy utenfor resten av samfunnet og hvordan samfunnet har behandlet homofile opp gjennom tidene. Psykiatrien bør også si unnskyld, da det var de som foret både lovbestemmende jurister, politiet og resten av samfunnet med det de fastslo som vitenskap, fortsatte hun.

Videre understreket hun at vi må se fremover og ikke belaste dagens politi med deres forfedres handlinger.

Homokamp også innad i politiet

Bård Stensli har tidligere mottatt pris for homokampen han har drevet som politimann internt i politiet. Han delte hele sin historie fra han holdt seg i skapet og var redd for å bli avslørt, til han skulle bli den som fikk uniformerte politimenn og kvinner ut i parade som de første i verden.

– Jeg hørte hvordan de eldre politikollegaene mine snakket om homofile, og ble nok skremt litt lenger inn i skapet, fortalte Stensli.

Han skjønte at det måtte en holdningsendring til, ikke bare i hvordan man så homofile, men også i hvordan man snakket om politikvinnene. Kvigne utfylte med å si at unnskyldningen de nå har gitt har vært et initiativ som har kommet fra deres egne medarbeidere.

– De har vært med på å endre hvordan politiet ser på homofile, og hvordan vi ser på våre holdninger til både homofile og transseksuelle. Jeg ønsker også å be om unnskyldning til våre egne ansatte som har følt seg utrygge og redde på jobb, avslutter Kvigne.

Pride og demokrati

Stensli forklarte avslutningsvis at spesielt etter Orlando-terroren i 2016, skjønte man at Pride handler om så mye mer enn bare de homofile og lesbiskes plass i samfunnet.

– Pride handler ikke lenger bare om kampen for de homofiles rettigheter, det handler om likestilling for alle. Vi er ikke lenger et demokratisk land dersom vi ikke kan akseptere alle minoriteter, avslutter han.

Posted by FRI