Valgkomiteen søker kandidater

Valgkomiteen har startet sitt arbeid med å finne kandidater til å sitte FRIs styrende organer i perioden 2018-2020. Meld din interesse, eller tips om andre gode kandidater!

Valgkomiteen har startet sitt arbeid og ønsker innspill fra dere. Vi ønsker medlemmer, tillitsvalgte og fylkeslag i organisasjonen velkommen til å foreslå kandidat(er) til verv i sentralstyret og landsstyret i perioden 2018-2020.

Kjære medlem!

FRIs Landsmøte avholdes 25.-27. mai 2018 i Trondheim.

På landsmøtet skal organisasjonen vedta styrende dokumenter og velge personer til sentrale verv. Det er valgkomiteen som innstiller på nytt sentralstyre og fire direktevalgte personer til landsmøtet. Valgkomiteen har startet sitt arbeid og ønsker innspill fra dere. Vi ønsker medlemmer, tillitsvalgte og fylkeslag i organisasjonen velkommen til å foreslå kandidat(er) til verv i sentralstyret og landsstyret i perioden 2018-2020.

For at valgkomiteen skal ha en god prosess omkring innkomne forslag til kandidater er det viktig for oss å motta innspill allerede nå. Derfor har vi satt en intern frist til 18. Januar 2018.Vi har laget et skjema som vi ønsker at dere benytter. Du kan både foreslå deg selv eller andre som kandidater. Det er viktig at dere fyller ut korrekt informasjon om kandidaten(e) du foreslår slik at valgkomiteen har anledning til å ta kontakte vedkommende dersom det skulle være aktuelt.

Det er svært positivt om vedkommende som stiller til verv, skriver noen ord om hvorfor en ønsker å stille, samt informasjon om hva en tenker en kan bidra med i forhold til FRI sitt arbeid.

Send epost: valgkomite@foreningenfri.no ved spørsmål, eller for å få tilsendt kandidatskjema.

Hilsen valgkomiteen,
Rønnaug Frøiland (leder)Tone Dalum, Claus Jervell, Torunn Østli

Posted by Foreningen FRI