Anti-homoloven i Uganda er tilbake

Uganda truer med å gjenopplive anti-homoloven som innebærer dødsstraff for likekjønnede relasjoner. Loven skal også straffe ‘promotering’ og ‘rekruttering’.

– Vi er dypt bekymret for det nye lovforslaget. I tillegg til at homofile nå risikerer dødsstraff vil den være et alvorlig inngrep i ytringsfriheten og forsamlingsfriheten for alle som driver helsetjenester eller arbeider for menneskerettigheter, sier FRI-leder Ingvild Endestad.

Lovforslaget fra Ugandas regjering kommer bare fem år etter etter et lignende forslag som ble vedtatt av det ugandiske parlamentet i 2013, men lagt død i 2014 etter en kjennelse i landets grunnlovsdomstol.

Forventer loven vedtatt innen utgangen av 2019

«Vår nåværende straffelov er begrenset. Den kriminaliserer bare handlingen. Vi vil gjøre det klart for enhver som er involvert i promotering og rekruttering også må kriminaliseres. De som utfører alvorlige handlinger vil få dødsstraff» sier Ugandas etikk- og integreringsminister Simon Lokodo til Thomas Reuters Foundation. I følge Lokodo vil lovforslaget, som støttes av President Yoweri Museveni, bli lagt frem i det ugandiske parlamentet i løpet av de neste ukene og han forventer loven blir vedtatt  innen utgangen av 2019.

Homofili allerede kriminalisert

FRI har samarbeidet med lhbt-bevegelsen i Uganda siden 2008 og for deres samarbeidspartnere kommer forslaget som lyn fra klar himmel. Seksuelle relasjoner mellom to av samme kjønn er allerede kriminalisert i Uganda med en strafferamme på 14 år.

– Når den ugandiske regjeringen går ut med et forslag om å skjerpe straffeloven med dødsstraff er det i praksis et signal til befolkingen om at lhbt-personer er fritt vilt. Våre partnere i Uganda forteller at volden øker, fortsetter en bekymret Endestad.

Bistandskutt ikke løsningen

Sammen med land som USA, Nederland og Sverige, var Norge med på å stanse bistand til Uganda tilbake i 2014. FRI tror ikke det er veien å gå.

– Å kutte bistand er ikke løsningen. Det vil ramme allerede sårbare grupper først, og i verste fall vil befolkninga legge skylda på lhbt-personer. Vi trenger tydelige stemmer. Men i Uganda står religion sterkt, derfor vil norske kristne bistandsaktører og religiøse stemmer kunne bidra vel så mye med å snu myndighetene, sa Endestad i en uttalelse til Vårt Land.

Posted by Foreningen FRI