Landsmøte 2020

22.-24. mai 2020 avholder FRI sitt landsmøte på Østlandet. Landsmøtet er det øverste organet i FRI og her vedtas blant annet organisasjonens vedtekter, politikk og prioriteringer for perioden 2020-2022.

22.-24. mai 2020 avholder FRI sitt landsmøte på Østlandet. Landsmøtet er det øverste organet i FRI og her vedtas blant annet organisasjonens vedtekter, politikk og prioriteringer for perioden 2020-2022.

Datoer: 

  • 14. februar 2020: Frist for å fremme saker til landsmøtet
  • 27. mars 2020: Innkalling til landsmøte sendes ut
  • 22. – 24. mai 2020: Landsmøte på Østlandet

Posted by Foreningen FRI