Demonstrasjon mot lovforslag utenfor Polens ambassade

I Polen er det fremmet et forslag om å forby seksualitetsundervisning til unge på alle arenaer. Lovforslaget vil forby såkalt promotering av seksuell aktivitet mellom personer under 18 år og vil dermed frata unge mennesker retten til kunnskap om egen kropp og seksualitet. FRI, Amnesty International og Den norske Helsingforskomité arrangerte en demonstrasjon mot lovforslaget utenfor Polens ambassade i Oslo fredag morgen.

De oppmøtte fikk tosidige plakater med budskap på både polsk og engelsk.
Foto: Krister Jung.

Angrep på kroppslig integritet, ytringsfrihet og grunnleggende rettigheter

Tusenvis av mennesker har de siste dagene samlet seg i flere polske byer for å demonstrere mot lovforslaget. I dag demonstrerte vi i Oslo, hvor blant annet Timimie Märak fra Garmeres (Queer Sápmi Organization) serverte sterk slampoesi til de oppmøtte. Det ble også holdt appeller fra arrangørene. Budskapet var klart: Dette er et angrep på kroppslig integritet, ytringsfriheten og grunnleggende rettigheter.

Timimie Märak leverte sterke ord på morgenkvisten. Foto: Krister Jung.
Foto: Krister Jung.
Foto: Krister Jung.

 I praksis vil en slik lovgivning bety at alle voksne som snakker om sex til barn, enten i undervisning, gjennom bøker, i sosiale medier eller ved å snakke med sitt eget barn, risikerer tre år i fengsel.

– Effekten av en slik lov vil merkes langt utenfor klasserommene. Seksualundervisning er avgjørende for unges mulighet til å bestemme over egen kropp og seksualitet, særlig i et land der retten til abort er svært begrenset, sier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty International i Norge.

«La oss snakke om prevensjon!» Foto: Krister Jung.

Bakgrunnen for lovforslaget

Lovforslaget ble fremmet etter flere måneder med homofobiske angrep fra Polens nasjonalkonservative regjering, Lov og Rettferdighetspartiet (PiS). Den polske regjeringen har utpekt den skeive befolkningen til landets hovedfiende, blant annet ved å trekke paralleller mellom pedofili og homofili. Det står skrevet i forslaget at det fryktes at skeive aktivister forsøker å infiltrere den polske seksualundervisningen for å ‘promotere og demoralisere’ barna.

Emneknaggen #jestemzLGBT (Jeg er lhbt) trendet på twitter etter at det reaksjonære tidsskriftet Gazeta Polska lanserte et klistremerke som erklærte såkalte «lhbt-fri sone» tidligere i år. Foto: Krister Jung.

– Det er skremmende at autoritetspersoner som høytstående embetsmenn, katolske biskoper og universitetsprofessorer bruker polariserende hatytringer mot en allerede utsatt gruppe mennesker, sier FRI-leder Ingvild Endestad.

FRI-leder Ingvild Endestad. Foto: Krister Jung.

Det siste året har vi også kunnet lese om angrepet på pride paraden i Bialystok og grupperinger som nærmest jakter ned homofile. FRI frykter at dette bare er begynnelsen av heksejakten på lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT).

– Dette fiendtlige klimaet gjør lhbt-personer i Polen mer utsatt for fysiske angrep, sier FRI-leder Ingvild Endestad til.

Foto: Krister Jung.
Foto: Krister Jung.
Foto: Krister Jung.

– Loven vil være et klart brudd på barns menneskerettigheter, og det vil sette unge menneskers liv og helse i fare, forklarer generalsekretær Gunnar Ekeløve-Slydal fra Den norske Helsingforskomité.

Regjeringspartiet Lov og Rettferdighet vant parlamentsvalget 13. oktober, men tapte flertallet i senatet. Onsdag kom forslaget om å forby seksualitetsundervisning til personer under 18 år. Forslaget skulle opprinnelig behandles fredag for å sikre at Lov og Rettferdighetspartiet som har fremmet forslaget hadde flertall når det behandles. Avstemmingen er utsatt, men representantforslaget er fortsatt oppe til diskusjon.

Timimie Märak. Foto: Krister Jung.

TILSLUTTEDE ORGANISASJONER:
Sex og samfunn
Feministisk Initiativ – Oslo
Sex og Politikk
Skeiv Verden
Skeiv Ungdom
Rødt Oslo
Women’s March Norway
Kvinnefronten
SAIH
Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Endestads appell kan leses i sin helhet under bildene. Foto: Krister Jung.
Foto: Krister Jung.

Appell av Ingvild Endestad:
«Når de som skal passe på rettighetene våre er mest opptatt av å begrense de, er det grunn til bekymring.»

Vi står her fordi vi vil demonstrere mot et forslag som vil frata polske barn og unge all mulighet til seksualitetsundervisning. Og med det all mulighet til å lære om egen kropp, egne grenser og seg selv. Det er et angrep på deres kroppslige integritet, på ytringsfriheten, på grunnleggende rettigheter.

Lovforslaget kommer i et Polen som blir stadig vanskeligere for lhbt-personer og kvinner. Og med det mer begrenset for alle.

Frem mot det polske valget sist uke har hatet mot lhbt-personer økt. Mye skyldes valgvinner Lov og rettferdighetspartiet i tett ledtog med den katolske kirka. Og med økt hat hos mennesker med makt vet vi at det legitimerer hat i befolkningen. En parade har blitt angrepet, byer og regioner har erklært seg for lhbt-frie soner. Og volden mot lhbt-befolkninga har økt.

I en undersøkelse rett før valget ble befolkninga spurt om hva de fryktet mest. Blant kvinnene var svarer klimakrisen. Mens menn svarte kjønnsideologien og lhbt-bevegelsen.

Vi står her i solidaritet med den polske befolkninga. Men vi står også her fordi det som skjer der også kan ramme flere – også kan ramme oss. Det er ikke lengre til Polen enn til min egen hjemby Harstad. I går fikk også Polen, sammen med blant annet Brasil, plass i FNs menneskerettighetsråd. Når de som skal passe på rettighetene våre er mest opptatt av å begrense rettighetene våre er det grunn til bekymring.

Vi står her i dag fordi vi vil si tydelig ifra. Fordi vi vet at hat flytter seg over landegrenser. Men også fordi vi vet at vår stemme, kjærlighet og solidaritet gjør det samme.

Posted by Foreningen FRI