Årsrapport 2017

Årsrapporten gir en innblikk i noe av arbeidet til FRI det foregående året. Her kan du lese om vårt arbeid og våre mål.

Årsrapporten gir et innblikk i noe av arbeidet til FRI det foregående året. FRIs mål er et samfunn der alle åpent kan leve ut sin identitet, kjærlighet, seksualitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke uten fare for å bli diskriminert eller trakassert. I årsrapporten kan du lese om hvordan vi har jobbet og noen av målene vi har nådd. Les hele årsrapporten her. 

Forsidefoto: Reidar Engesbak/Blikk

Posted by Foreningen FRI