Familieplakat for barnehager og barneskoler

FRI har i samarbeid med KUN og Jenny Jordahl utarbeidet en familieplakat, et verktøy for å synliggjøre familiemangfold i barnehager og barneskoler

Bilde: Eivind Bjørkgård, Synne Hall Arnøy og Hilde Enger Arntsen fra 
FRIs Rosa kompetanse viser stolt fram familieplakaten.

FRI har i samarbeid med KUN laget en familieplakat til bruk i barnehager og barneskoler. Plakaten er illustrert av Jenny Jordahl og har til hensikt å vise fram ulike typer familier på en likeverdig og positiv måte.

– Når Rosa kompetanse underviser barnehager og skoler, etterspør de ansatte ofte konkrete verktøy de kan bruke i undervisning og samtaler med barn. Både barnehagen og skolen har et ansvar for å synliggjøre familiemangfold og sørge for at alle barn får sin familie gjenspeilet i det barnehagen og skolen presenterer. Vi har laget en plakat som viser fram ti ulike familier, som et bilde på det store familiemangfoldet som finnes, sier Synne Hall Arnøy, avdelingsleder Rosa kompetanse.

I rammeplanen for barnehagen står det at «barnehagen skal synliggjøre et mangfold i familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speilet i barnehagen.» I læreplanen for skolen er det et mål at elevene etter fjerde trinn skal kunne «samtale om variasjoner i familieformer».

– Det finnes mange gode bøker som viser fram ulike typer mangfold, men en plakat kan henges opp et sted der barn og voksne ser den mange ganger hver eneste dag. Dette åpner opp for spontane samtaler og gjør mangfoldet til en del av barnas hverdagsmiljø, sier Arnøy.

Bilde: Eivind Bjørkgård, Synne Hall Arnøy og Hilde Enger Arntsen fra 
FRIs Rosa kompetanse viser stolt fram familieplakaten. 

Familieplakat med veileder deles ut gratis under kurs med Rosa kompetanse barnehage eller Rosa kompetanse skole. Kurs kan bestilles her:

Familieplakat med veileder kan også bestilles av barnehager og barneskoler ved å sende en e-post til rosakompetanse@foreningenfri.no.

Fraktkostnader på kr. 150,- påløper for forsending på 1-3 plakater. Inkluder barnehagens eller barneskolens navn og adresse i e-posten, samt antall plakater som ønskes tilsendt.

Posted by Foreningen FRI