Blir Botswana neste land som avkriminaliserer homoseksualitet?

I Botswana prøves nå lovene mot homoseksualitet for landets høyeste domstol.

I følge paragraf 164 i Botswanas straffelov kan seksualitet mellom to av samme kjønn straffes med inntil 7 års fengsel. Botswanas lhbt-organisasjon Lesbians, Gays and Bisexuals of Botswana (LEGABIBO) hevder at dette er i strid med de grunnlovsfestede frihetene som alle landets borgere, uansett seksuell orientering og kjønnsidentitet, har.

I tillegg til å være et angrep på deres grunnleggende verdighet øker straffeloven sjansene for å utsettes for diskriminering. Sammen med Southern African Litigation Center har de brakt saken foran Botswanas høyeste domstol. 

Botswana er et mangfoldig samfunn og grunnloven beskytter alle innbyggeres frihet og verdighet, uavhengig av om du er lesbisk, homofil, biseksuell, trans eller intersex, sier Anna Mmolai-Chalmers, leder for lhbt organisasjonen LEGABIBO i en pressemelding. Vi er optimistiske og har tro på at domstolen vil bekrefte lhbt personers menneskerettigheter.

I en tidligere dom der LEGABIBO fikk medhold av domstolen til å kunne registrere seg som organisasjon, ble det slått fast at lhbt personer har rett til beskyttelse i henhold til grunnloven.

Saken, som avgjøres idag, følges spent av menneskerettighetsaktivister over hele det afrikanske kontinentet. Utfallet vil få betydning langt ut over Botswanas grenser, ikke minst i Kenya, der en identisk sak føres for den Kenyanske grunnlovsdomstolen. FRI samarbeider med lhbt organisasjoner og kirkeråd i Sørlige Afrika, blant annet i Botswana, for å påvirke religiøse ledere til å støtte beskyttelse av lhbt personers rettigheter. 

Tidligere har vi blant annet skrevet om det pågående avkriminaliseringsarbeidet i Kenya, samt gladnyheten om avkriminaliseringen i India i 2018.

Posted by Foreningen FRI