Ingen fest uten frihet

Internasjonale arrangementer som VM, OL og ESC (Eurovision Song Contest) kan være en fest. Men fest forutsetter frihet, og menneskerettigheter må gjelde alle, alltid og uansett. FRI mener at enhver norsk offisiell delegasjon har ansvar for å bruke de mikrofonene eller talerstolene de får tilgang til. Menneskerettigheter kan ikke settes på pause mens vi soler oss i glansen av medaljeoverrekkelser og står i glitterregn.

Menneskerettigheter og internasjonale arrangement

Selv om aktører som OL, VM og ESC primært profilerer seg som kultur- eller sportsarrangementer med forbud mot å fremme politikk, er arrangementene i seg i høyeste grad politiske. De brukes av myndigheter for å oppnå politisk vinning og reklamere for eget land. Store pengesummer er involvert, mennesker med makt møtes på tvers av landegrenser og vertsland med liten troverdighet når det gjelder beskyttelsen av grunnleggende menneskerettigheter gis mulighet til å skinne uten at kritiske stemmer slipper til. Det tilsynelatende fraværet av politikk er med andre ord i høyeste grad politisk.

I tillegg skjer flere menneskerettighetsbrudd som en direkte følge av disse arrangementene. Fattige busses ut av vertsbyer for å ikke ødelegge inntrykket for besøkende, arbeidere som bygger stadioner utsettes for store brudd på arbeidsretten og personer som er kritiske til regimet fengsles vilkårlig og tvinges til taushet.

Ingen fest uten frihet

Da OL i Sotsji gikk av stabelen i 2013 gikk FRI (da LLH) sammen med en rekke andre menneskerettighetsaktører for å sette søkelyset på baksiden av medaljene. Vi kurset journalister. Vi møtte statsministeren og Norges offisielle delegasjon. Vår beskjed var klar: Skal du delta på medaljefesten må du også forholde deg til baksiden av medaljen. Statsminister Solberg tok vår oppfordring videre og adresserte menneskerettighetsbruddene da hun møtte russiske myndigheter i forbindelse med lekene. Også journalister som dro valgte å kontakte sivilsamfunnet i landet og få frem deres historier. FRI står fast ved at når vi som nasjon velger å delta på fest i land der menneskerettighetene brytes, må vi også adressere disse. Journalister, statsledere, artister og idrettsutøvere som har tilgang til en mikrofon og til påvirkning har en forpliktelse til å tale der andre har blitt tvunget til taushet.

Ikke en politisk spillbrikke

FRI jobber aktivt mot strukturell rasisme og diskriminering og mot å bruke homosaken til å fremme andre agendaer. Vi aksepterer det ikke når noen bruker vår rettighetskamp til å skape splid ved å sette andre minoritetsgruppers rettigheter opp mot skeives rettigheter. Minoriteter skal ikke settes opp mot hverandre. Dessverre ser vi at mange, både politikere, nasjoner og kommersielle aktører, bruker homosaken bevisst til å fremme andre politiske agendaer. Dette kalles rosavasking (pinkwashing).  Som del av den skeive bevegelsen er vi glad for støtte til vår rettighetskamp, men den verken skal eller kan gå på bekostning av andre minoritetsgruppers rettigheter eller lhbt-personer som tilhører minoritetsgrupper.

Eurovision song contest (ESC)

Eurovision song contest står for mange skeive i særstilling blant de internasjonale arrangementene. Mange skeive deltar som artister og flere av låtene adresserer også rettighetene til lhbt-personer eller fremmer skeiv kultur. I tillegg dekker skeive medier ofte arrangementet, og mange skeive utesteder eller skeive organisasjoner arrangerer egne visninger av konkurransen.

Til tross for at arrangementet i seg selv ofte fremstår som et stort regnbueshow står mange av landene som deltar for alvorlige menneskerettsbrudd, også mot sin skeive befolkning. Journalister, statsledere, og artister som har tilgang til en mikrofon og til påvirkning har en forpliktelse til å adressere menneskerettighetsbruddene som skjer i vertslandet også når kameraene er slått av.

ESC i Tel Aviv 2019

I 2019 arrangeres Eurovision Song Contest i Israel. Vår beskjed til myndigheter, artister og journalister som deltar: skal arrangementet dekkes må også baksiden av medaljen adresseres. Israel står for alvorlige menneskerettsbrudd mot den palestinske befolkningen, blant annet gjennom ulovlige bosettinger i palestinske områder og utstrakt bruk av politimakt og tvang for å begrense palestineres bevegelsesfrihet.  Samtidig med at Eurovision gikk av stabelen i 2018 førte det israelske militæret krig, også mot ubevæpnet palestisk sivilbefolkning på Gaza som, ved årets slutt, hadde resultert i 189 dødsfall på palestinsk side, deriblant 32 barn. Hele 183 av dem ble drept av skarpskyttere, som også såret til sammen 6,106 palestinere.

Samtidig er det en kjennsgjerning at Israel gir israelske kvinner og lhbt-personer en bedre rettslig beskyttelse enn det lhbt-personer og kvinner under palestinske selvstyremyndigheter har. Israel bruker lhbt-saken som et bevis på at den generelle menneskerettssituasjonen er bedre i Israel enn i de omkringliggende land, men i denne fortellingen blir verken palestinske lhbt-personer i de okkuperte områdene eller palestinske lhbt-personer i Israel nevnt.

FRI er svært kritiske til at myndigheter somgjør gode ting forlhbt-saken skal kunne bruke dette som et frikort til å begå menneskerettighetsbrudd på andre områder.

Vår oppfordring er derfor:

Til journalister som skal dekke ESC: sett dere inn i menneskerettssituasjonen i Israel og de okkuperte områdene. Bruk anledningen til å gi en stemme til de som ikke blir hørt gjennom arrangementet. Vi anbefaler særlig journalister for skeive magasiner å snakke med lhbt-organisasjoner som Al Qaws og Aswaat om hvordan de ser på skeives rettigheter og situasjon i landet. https://bdsmovement.net/news/no-eurovision-pinkwashing-more-60-lgbtq-groups-call-boycott-song-contest-israel.

Til den norske delegasjonen, som i år består av skeive og samiske artister: vi ber om at dere også snakker om viktigheten av menneskerettigheter for nasjonale minoriteter, skeive minoriteter og kvinner både i Palestina og Israel. Dere får tilgang til en mikrofon – bruk den!

Til vanlige seere: uavhengig av om du har tenkt å boikotte eller ikke vil vi anbefale deg å sette deg inn i situasjonen for ulike grupper i vertslandet. Vi vil også anbefale deg å gjøre noe som konkret nytter. Gi en donasjon til Leger uten grenser sitt arbeid i de okkuperte områdene i Palestina. Les mer her!

Til deg som skal holde offentlig visning av ESC: Vi foreslår at du inviterer til samtale i forkant av arrangementet, eller inkluder informasjon om menneskerettigheter i arrangementsteksten. Gi en donasjon til Leger uten grenser sitt arbeid i de okkuperte områdene i Palestina. Les mer her!  

Om Leger uten grenser i Palestina
Leger uten grensers team har vært til stede i de okkuperte palestinske områdene siden 1989, og bistår med medisinsk og mental helsehjelp til de som er rammet av den langvarige og pågående konflikten. Les mer om arbeidet her.

Vippsnummer Leger uten grenser: 2177
Merk gaven «FRI»

Posted by Foreningen FRI