Dårlige levekår for Skeive i Agder

Funnene i en ny levekårsundersøkelse fra agderfylkene viser at skeive i Agder i større grad enn andre steder i landet har forsøkt å ta sitt eget liv og sliter med psykisk helse.

Et par dager inn i Skeive sørlandsdager, Sørlandets egen Pride-festival, kommer rapporten som viser at Agderfylkene har særlige utfordringer sammenlignet med resten av landet når det gjelder skeives levekår.

– Det er nedslående lesning, og bekrefter det våre medlemmer her på Sørlandet forteller om egne liv, sier Anna Charlotte Larsen, leder i FRI Sør. Jeg tror dessverre disse tallene henger tett sammen med holdningene til lhbti-personer her på Sørlandet, fortsetter Larsen.

I Bufdirs holdningsundersøkelse fra tidligere i år fremkommer det tydelig at de negative holdningene til skeive er sterkere i Agder enn i resten av landet, og Larsen mener det først og fremst er holdningene som må endres for å bedre levekårene.

– Bak tallene står mødre, naboer, lærere og søsken. Vi trenger å vite at vi hører til for å leve gode liv. Dessverre er det fortsatt sånn at mange av oss får høre at det er noe feil med oss, noe som påvirker hvordan vi tenker om oss selv og hvordan vi har det, sier FRI Sør-lederen. Dette betyr også at det å heise regnbueflagget, delta i parade eller å være den éne som står opp mot urett og er en god støttespiller, betyr ekstra mye for de av oss som bryter med normene for kjønn og seksualitet.

Undersøkelsen viser at spesielt transpersoner og bifile kvinner sliter med psykisk helse og er sterkt påvirket av dette. Videre er det tydelig at store deler av den skeive befolkningen i Agder ikke opplever likestilling som en selvfølge, men heller slår seg til ro med at de ikke er likestilt og opplever trakassering. Leder i FRI, Ingvild Endestad, trekker frem arbeidet som gjøres av blant andre FRI Sør som spesielt viktig for å bedre situasjonen.

– Det er godt tallene kommer på bordet nå under Skeive Sørlandsdager – det synliggjør enda tydeligere hvorfor festivalen trengs. For mange er Pride et fristed og et sted man kan føle tilhørighet, noe vi vet at er viktig for å leve gode liv, sier Endestad.

Rapporten lanseres i sin helhet 23. august på nettstedet www.egentlig.no

Les mer om Skeive sørlandsdager her.

 

Bli medlem og støtt arbeidet som gjøres for å skape gode og trygge møteplasser for skeive over hele landet!

 

 

Posted by Foreningen FRI