Endelig: Lov vil beskytte transpersoner mot hatkriminalitet

ytt lovforslag vil straffe hatefulle ytringer og handlinger som er motivert av en persons “kjønnsidentitet” eller “kjønnsuttrykk”

Nytt lovforslag vil straffe hatefulle ytringer og handlinger som er motivert av en persons  “kjønnsidentitet” eller “kjønnsuttrykk”. To år etter at Stortinget ba regjeringen om å legge frem et lovforslag som gir transpersoner vern mot hatkriminalitet, ser dette nå endelig ut til å skje.

For meg og alle andre transpersoner betyr det at vi har loven i ryggen, at vi kan gå til politiet når vi utsettes for hat. Det er også en anerkjennelse av at hatkriminalitet rammer transpersoner, sier rådgiver på kjønnsmangfold, Luca Dalen Espseth

Et bedre verktøy for politiet

Det nye lovforslaget vil ikke bare gi transpersoner et bedre vern, det vil også gjøre det mulig for oss å få oversikt over problemet og å sikre tiltak som treffer hele den skeive minoriteten, legger FRI-leder Ingvild Endestad

Endestad viser til at politiet frem til nå ikke har kunnet registrere og etterforske hatkriminalitet mot transpersoner fordi loven kun har inkludert homofile. Lovendringen vil derfor gi politiet et bedre verktøy i arbeidet mot hatkriminalitet. Endestad legger til at en lovendring ikke løser hele problemet

– Det vil også kreve at hele politiet får tilstrekkelig kunnskap om hva det innebærer at transpersoner får et vern, slik at de både har de verktøyene de trenger for å kunne fange opp tilfellene og skape trygge møter.

En langsom prosess 

Det har gått to år siden en rekke representanter fra Arbeiderpartiet fremmet forslag for stortinget. 7. mai 2018 fattet Stortinget et anmodningsvedtak som lød: 

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å utvide straffelovens bestemmelser om hatefulle ytringer, hatkriminalitet og diskriminering slik at de også omfatter hatefulle ytringer som fremsettes, eller diskriminering som utøves, på grunn av en persons kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet.»

Etter en åpen høringsrunde har forslaget latt vente på seg og FRI har sammen med en rekke andre aktører fra sivilsamfunnet bedt om fortgang. I Oslopolitiets egen rapport fra 2019 ble behovet for denne lovendringen nok en gang fremhevet. Nå venter FRI på at saken blir fremmet for Stortinget slik at den kan bli tatt i bruk. 

Viktig anerkjennelse

Vi vet fra før at transpersoner er særlig utsatt for negative holdninger og hatmotiverte handlinger og ytringer. Mange transpersoner vegrer seg for å være åpne og å delta i den offentlige samtalen. Nå håper Dalen Espseth at loven kan bidra til mer enn bedre straffevern

Lovforslaget er ikke bare et viktig verktøy for å anmelde og etterforske hatkriminalitet. Jeg tror også det vil være en viktig erkjennelse av den utryggheten mange transpersoner kjenner på, og en bevisstgjøring i befolkninga på at hat mot transpersoner er et problem.

Dalen Espseth håper at forslaget  vil komme raskt opp til votering i Stortinget 

Alt for mange har vært utsatt for hat uten at det har fått konsekvenser. Vi kan ikke vente lengre på at loven blir vedtatt og trer i kraft

FRI ønsker å rette en særlig takk til alle som har turt å være åpne med sine historier og som på den måten har drevet frem endringer. 

Posted by Foreningen FRI