Ett skritt nærmere vern for transpersoner i straffeloven

En midlertidig innstilling fra justiskomiteen om endringer i straffeloven, som blant annet handler om et vern for transpersoner, ligger endelig klar to dager på overtid.

– Denne endringen er velkommen, sier leder i FRI, Inge Gjestvang.
– Det har tatt alt for lang tid før denne minoriteten nå også blir anerkjent som sårbar for hatmotivert kriminalitet i straffeloven.

I innstillingen står det at «Departementet foreslår å tilføye «kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk» som diskrimineringsgrunnlag» i en rekke av lovens paragrafer, inkludert straffeloven § 185 om hatefulle ytringer.

Flertallet i justiskomiteen, som består av medlemmer fra Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre, «viser til at de foreslåtte lovendringene vil styrke det strafferettslige diskrimineringsvernet for transpersoner og andre som har en kjønnsidentitet eller et kjønnsuttrykk som bryter med omgivelsenes forventninger».

I dag er ordlyden i loven sånn at en persons «homofile orientering» er vernet. Det foreslås i innstillingen at ordlyden endres til «seksuell orientering». Det samme flertallet som nevnt over uttrykker om dette: «I tillegg foreslås det at formuleringen «homofil orientering» endres til «seksuell orientering» i de ovennevnte bestemmelsene. Endringer gjør det tydeligere at også bifile har et særskilt strafferettslig vern mot diskriminering».

Inge Gjestvang er fornøyd med at saken nå går fremover:
– Vi er glade for at justiskomiteen har lyttet til innspillene fra FRI og andre aktører som mener det er på høy tid med disse endringene.

Foreløpig dato for behandling i Stortinget av endringsforslagene er 3. november 2020.

Posted by Foreningen FRI