Jobb i Rosa Kompetanse!

Det er nå to ledige stillinger i Rosa Kompetanse Skole. Vi leter etter en dyktig rådgiver og en dyktig tiltaksleder etter at to av våre ansatte har gått over i andre stillinger.

Dyktig rådgiver til Rosa kompetanse skole

FRIs rådgiver i Rosa kompetanse skole har blitt leder i FRI, og vi søker hans etterfølger:Vårt Rosa kompetanse-team trenger forsterkninger, og vi ser etter deg som vil bruke kompetansen din fra skolefeltet i møte med lærerstudenter og skoleansatte, slik at elever som bryter med normer for kjønn og seksualitet trygt kan være seg selv og bli inkludert.BeskrivelseRosa kompetanse er organisert som en fagavdeling i FRI og tilbyr faglig veiledning og undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold til skole- og barnehagesektoren, barnevernet, helse- og sosialsektoren, politi- og påtalemyndighet samt alle deler av arbeidslivet. Nå trenger skoletiltaket vårt forsterkninger, og søker etter deg som har skolefaglig utdanning og bakgrunn. Hovedoppgavene i stillingen innebærer å holde digitale og fysiske kurs for lærerstudenter og skoleansatte i Norge, faglig oppdatering av kursinnhold og ressurser og samarbeid med eksterne samarbeidspartnere i skolefeltet. Det forventes at du evner å planlegge og gjennomføre kurs og møter, og du må være svært behjelpelig ovenfor de som trenger FRI sin hjelp.Som ansatt i FRI er det viktig at du har god forståelse for minoritetsperspektiver. Vi forventer mye av våre ansatte, og ser etter kandidater som med topp motivasjon strekker seg langt for å løse oppgavene hos oss. Reisevirksomhet må påregnes. I tillegg må du ta høyde for å jobbe både kvelder og helger innimellom. Til gjengjeld er vi en svært fleksibel arbeidsplass som gir rom for hjemmekontor og vi har stor tiltro til den enkeltes evne til å planlegge arbeidshverdagen selv.For oss er det viktig at vår arbeidsplass reflekterer mangfoldet i befolkninga, og vi mener at et mangfold av minoritetserfaringer er en ressurs. Vi oppfordrer personer med flerkulturell minoritetsbakgrunn til å søke. Våre lokaler er tilgjengelig for personer som bruker rullestol og/eller BPA.

Krav til kompetanse:

· Minimum 3-årig utdannelse innen pedagogikk

· Svært god formidlingsevne

· Kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold

Ønsket kompetanse:

· Erfaring fra søknad og rapportskriving

· Erfaring fra politisk arbeid og/eller organisasjonsarbeid

Personlige egenskaper:

· Gode samarbeidsevner

· Strukturert

· Gode digitale ferdigheter

Vi kan tilby fleksitid, ordnede arbeidsforhold og lønn etter avtale (statens lønnsregulativ 54-56), utfordrende og varierte oppgaver og gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder for Rosa kompetanse, Hilde Enger Arntsen, på telefon 41 68 90 35 eller sekretariatsleder, Lin Hauglund, på telefon 95 97 84 97.

Søknad med CV sendes til lin@foreningenfri.no innen 26.10.20

Dyktig tiltaksleder til Rosa kompetanse skole

FRIs tiltaksleder i Rosa kompetanse skole har blitt avdelingsleder for Rosa kompetanse, og vi søker hennes etterfølger:Vårt Rosa kompetanse-team trenger forsterkninger, og vi ser etter deg som vil bruke kompetansen din fra skolefeltet i møte med lærerstudenter og skoleansatte, slik at elever som bryter med normer for kjønn og seksualitet trygt kan være seg selv og bli inkludert.

Rosa kompetanse er organisert som en fagavdeling i FRI og tilbyr faglig veiledning og undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold til skole- og barnehagesektoren, barnevernet, helse- og sosialsektoren, politi- og påtalemyndighet samt alle deler av arbeidslivet.Nå trenger skoletiltaket vårt forsterkninger i form av ny tiltaksleder, og søker etter deg som har skolefaglig utdanning og bakgrunn, samt erfaring fra prosjektledelse. Hovedoppgavene i stillingen innebærer å holde digitale og fysiske kurs for lærerstudenter og skoleansatte i Norge, faglig oppdatering av kursinnhold og ressurser og samarbeid med eksterne samarbeidspartnere i skolefeltet. Som tiltaksleder vil du ha et særskilt ansvar for søknadsskriving og rapportering, samt faglig oppfølging av andre ansatte på teamet. Det forventes at du evner å planlegge og gjennomføre kurs og møter, og du må være svært behjelpelig ovenfor de som trenger FRI sin hjelp.Som ansatt i FRI er det viktig at du har god forståelse for minoritetsperspektiver. Vi forventer mye av våre ansatte, og ser etter kandidater som med topp motivasjon strekker seg langt for å løse oppgavene hos oss. Reisevirksomhet må påregnes. I tillegg må du ta høyde for å jobbe både kvelder og helger innimellom. Til gjengjeld er vi en svært fleksibel arbeidsplass som gir rom for hjemmekontor og vi har stor tiltro til den enkeltes evne til å planlegge arbeidshverdagen selv.For oss er det viktig at vår arbeidsplass reflekterer mangfoldet i befolkninga, og vi mener at et mangfold av minoritetserfaringer er en ressurs. Vi oppfordrer personer med flerkulturell minoritetsbakgrunn til å søke. Våre lokaler er tilgjengelig for personer som bruker rullestol og/eller BPA.

Krav til kompetanse:

· Minimum 3-årig utdannelse innen pedagogikk

· Svært god formidlingsevne

· Kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold

· Erfaring fra prosjektledelse

· Arbeidserfaring fra skole

Ønsket kompetanse:

· Erfaring fra søknad og rapportskriving

· Erfaring fra politisk arbeid og/eller organisasjonsarbeid

Personlige egenskaper

· Gode samarbeidsevner

· Strukturert

· Gode digitale ferdigheter

Vi kan tilby fleksitid, ordnede arbeidsforhold og lønn etter avtale (statens lønnsregulativ 56-58), utfordrende og varierte oppgaver og gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder for Rosa kompetanse, Hilde Enger Arntsen, på telefon 41 68 90 35 eller sekretariatsleder, Lin Hauglund, på telefon 95 97 84 97.

Søknad med CV sendes til lin@foreningenfri.no innen 26.10.20

Posted by Foreningen FRI