Fortsatt støtte i FN til uavhengig ekspert på seksuell orientering og kjønnsidentitet

FNs menneskerettighetsråd stemmer for mandatfornyelse.

Bilde: Victor Madrigal, FNs uavhengige ekspert på seksuell orientering og kjønnsidentitet. 

I juni i 2016 bestemte FNs menneskerettighetsråd at FN trengte en uavhengig ekspert på seksuell orientering og kjønnsidentitet som kunne rapportere om situasjonen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner verden over og komme med anbefalinger til hvordan stater kan bli flinkere til å oppfylle sine menneskerettighetsforpliktelser overfor denne gruppen. Stillingen har i de siste årene vært besatt av Victor Madrigal, en jurist fra Costa Rica. Mandatet fra menneskerettighetsrådet gjaldt for tre år og var oppe til fornyelse den 12. juli i år.

Spenning i forkant av avstemingen

I forkant av avstemningen i menneskerettighetsrådet var det knyttet spenning til om det ville være fortsatt flertall for å beholde eksperten. Mandatet til den uavhengige eksperten har vært omstridt. Det ble opprettet etter initiativ fra en gruppe land i Latin-Amerika, og mens det har fått bred støtte fra både Amerika og Europa har det møtt tildels hard motstand fra land fra Asia og Afrika. 

Da posisjonen ble opprettet utrykte mange, også afrikanske lhbt-aktivister, en sterk bekymring for om den uavhengige eksperten ville gå frem på en måte som skapte konfrontasjon og konflikt og dermed føre til at arbeidsforholdene til lhbt-organisasjoner i Afrika ble enda vanskeligere. Dette har vist seg ikke å holde stikk sier Marna Eide, leder for internasjonal avdeling i FRI.

Sammen med et nettverk av organisasjoner fra hele verden var FRI med på å lage en kampanje for å mobilisere støtte til mandatet. Særlig viktig var det å mobilisere allierte i Afrika og Asia for å legge press på egne lands myndigheter, noe som ser ut til å ha lykkes: Fra Asia stemte Nepal, Filippinene og Japan for mandatfornyelsen, og blant landene i Afrika som stemte for var Rwanda, Tunisia og Sør-Afrika. I tillegg stemte en rekke land avholdende. Blant disse var Angola, Burkina Faso, Den demokratiske republikken Kongo, Senegal og Togo, mens Kamerun var ute av rommet da avstemmingen pågikk.

Stemmegivning gir håp om holdningsendringer

I motsetning til FNs generalforsamling i New York, der alle land stemmer, består FNs menneskerettighetsråd i Geneve bare av 47 land, som alle representere forskjellige verdensdeler. Afrikanske land har 13 stemmer, og blant disse var det nå bare 4 som stemte nei. 

– Det er under halvdelen og det er veldig annerledes enn i 2016. Det kan se ut som om blokkene ikke er like fastlåste som før, og vi håper at det er et tegn på et skifte, der man ikke lenger kan påstå at grunnleggende rettigheter for lhbt-personer er et vestlig påfunn sier Eide.

Eide mener at noe av årsaken til dette er at det finnes lhbt-organisasjoner i hele verden. 

– Kampanjen for mandatfornyelsen hadde støtte fra 1312 organisasjoner fra 174 land i verden. Det viser hvor mange steder det nå finnes lhbt-organisasjoner og allierte, og også hvor viktig innsatsen deres er, ikke bare på nasjonalt nivå men også i internasjonale fora som FN avslutter Eide.

Stemmetavle fra FNs menneskerettighetsråd.

Posted by FRI