Nå kan enda flere bli fosterforeldre

– Vi er opptatt av at du er åpen og tolerant, uavhengig av samlivsform, religion og kultur.

Kjenner du noen som vil være med å skape et fosterhjem for søsken?

I dag splittes seks av ti søsken som skal flytte i fosterhjem. Barn skal være trygge, og ha mulighet til å fortsette en barndom sammen med søsknene sine, selv om foreldrene ikke lenger kan ha den daglige omsorgen for barna. Drammen er en av pilotkommunene i prosjektet «Under samme tak», som ledes av SOS-barnebyer.

Kommunene stiller med bolig.

I den nye modellen stiller kommunen med bolig, mens barna og fosterforeldrene flytter sammen inn i det nye hjemmet. Det stilles dermed ikke krav til størrelsen på ditt eget hjem, eller til om du er gift, samboende eller enslig. Det viktigste er at du er raus, tålmodig og villig til å sette barna først. Kommunen stiller på sin side med et sterkt støtteapparat som vil være tilgjengelig for veiledning og bistand tjuefire timer i døgnet.

– I dag går mange gode omsorgspersoner under radaren fordi de ikke har store nok boliger, mens andre vegrer seg for å bli fosterforeldre fordi de frykter at støtteapparatet rundt dem ikke er godt nok. Dette løser vi med Under samme tak, sier Mette Barth Andersen kontaktperson for prosjektet ved Drammen kommune.


«Under samme tak» skiller seg fra et vanlig fosterhjem ved at boligen først og fremst er barnas hjem. Hjemmet skal gi en trygg oppvekst for søsken. Drammen kommune leier bolig, rekrutterer fosterforeldre, sikrer god matching mellom fosterforeldre og barna, og gir familien nødvendig støtte. Medfosterforeldre og fast avlasting, gjør at barna ikke stadig trenger å forholde seg til ulike voksne i hjemmet. Det gis bred støtte til omsorgspersonene fra fagpersonell.

Hvem er du?

Barn har behov for å bli møtt med ubetinget forståelse og kjærlighet for sin bagasje og sine uttrykk. Barn har behov for å bli møtt med genuin interesse og nysgjerrighet for seg og sin utvikling.

Du er glad i barn og ungdom, raus og kjærlig. Du er trygg og tålmodig i endringer og uforutsette situasjoner. Du er villig til å tilpasse deg, bli veiledet og justere deg. Du har et åpent og lojalt samarbeid med barneverntjenesten.

Du er voksen og helst uten hjemmeboende barn. Du har kanskje vært fosterforelder før, du har kanskje barnevern- eller sosialfaglig erfaring. Du er par eller singel, men aller helst par. Du har god helse og liker å være aktiv med barna. Du har god norsk språkforståelse. Du har mulighet for frikjøp fra annet arbeid. Førerkort er nødvendig.

– Vi er opptatt av at du er åpen og tolerant, uavhengig av samlivsform, religion og kultur, avslutter Andersen.

Velkommen til informasjonsmøte onsdag den 21. august kl 18:00 i Bufetats lokaler på Grønland 68 i Drammen, 2. etasje.

Informasjonsmøtet gjennomføres i samarbeid med Fosterhjemtjenesten i Buskerud.

Les mer om prosjektet på SOS barnebyers nettsider.

Hva tilbyr vi?

•          Friperioder med inntil 3-7 dager sammenhengende fri i løpet av en tretti dagers arbeidsperiode. Dere flytter ut i friperioden, og medfosterforelderen(e) flytter inn.

•          Medfosterforelderen(e) skal godkjennes og lønnes av barneverntjenesten. Personen(e) skal bli godt kjent med familien og være en støtte også i hverdagen.

•          Et team vil hjelpe dere med veiledning, leksehjelp og samarbeid med barnehage/skole, eventuelt PPT og helsehjelp.

•          Godtgjøring etter avtale. En av dere må påberegne å være hjemme og ha dette som fulltidsjobb, og da vil dere kjøpes fri fra arbeid. Du tegner privat pensjonsavtale som kommunen dekker for deg.

Vi søker fosterforeldre og medfosterforeldre:

•          Vil du at søsken skal få vokse opp sammen?

•          Vil du og din partner være fosterforelder på heltid?

•          Vil du flytte inn i en ny bolig?

•          Vil du være med på å utvikle fosterhjemsomsorgen i Norge?

Du kan melde deg som fosterforelder uavhengig av hvor du bor i landet, men du må være villig til å bosette deg i en av de deltakende kommunene.

Ta kontakt om du har spørsmål:

Mette Barth Andersen

Telefon: 40 80 14 84

E-post: mette.barth.andersen@drmk.no

Du kan også kontakte Lillehammer kommune på sara.ahlen@lillehammer.kommune.no og Ringerike kommune på birgitte.tallaksen@ringerike.kommune.no.

Posted by Foreningen FRI