Klimakamp er skeiv kamp

Som du sikkert vet så har klimaendringene konsekvenser for oss alle, men spesielt for de av oss som er mest utsatt som følge av fattigdom, marginalisering og vold.

Gode FRI-medlem,

30.august skjer det store klimabrølet over hele Norge, og vi i FRI støtter i likhet med hundrevis av andre organisasjoner og bedrifter opp om denne markeringen.

Det er fordi klimakampen er en solidaritetskamp, og derfor også en skeiv kamp.

Som du sikkert vet så har klimaendringene konsekvenser for oss alle, men spesielt for de av oss som er mest utsatt som følge av fattigdom, marginalisering og vold. FRI støtter med deres hjelp flere søsterorganisasjoner og prosjekter i andre land, og vi ser at land hvor LHBTI-personer har få eller ingen rettigheter, og der f.eks. hjemløshet blant skeive er stor – også er blant landene som rammes hardt av klimaendringer.

Vår kamp har vært og er en kamp som utfordrer samfunnets normer og strukturer. Det er en kamp som pusher for nye løsninger, nye og alternative perspektiver og ikke minst ambisiøse tiltak.

Vår historie viser at vi setter solidariteten i sentrum og at vi forutsetter en grunnleggende respekt og forståelse for andres liv.

Det er også dette som behøves for «å vinne klimakampen» og nå våre klimamål.

Derfor oppfordrer vi i FRI alle som har mulighet til det å delta i Klimabrølet i høst/30 august eller på annen måte være med på å støtte klimakampen.

FRI ser frem til å diskutere hvordan vi kan bidra til å sette klima, miljø og bærekraft på dagsorden for Landsmøtet i 2020.

Mer info om klimabrølet finner du her!

Posted by Foreningen FRI