Hvordan navigere seg frem i kirkevalget?

FRI har satt sammen en guide til deg som ønsker å stemme for å ivareta verdier som for eksempel likekjønnet vigsel i kirka.

Bilde: Bigde Pride, Sand kirke. Foto: Rita Kristiansen.

Hva må du være klar over når du tar til urnene den 8. og 9. september?

I korte trekk anbefaler FRI å stemme på Åpen folkekirke. Dersom du kjenner til noen skeive, eller kanskje vet om noen som er positive til skeive på Nominasjonskomiteens liste, kan disse føres opp som «slengere» på Åpen folkekirkes liste. Dermed får de en ekstra stemme på sin liste, samtidig som en unngår å gi listestemme til en liste som også inneholder konservative kandidater.

I alt finnes det tre lister; Åpen folkekirke, Nominasjonskomiteens liste og Bønnelista. Blant Åpen folkekirkes programpunkter finner man for eksempel at de ønsker å sikre at alle kirkens samlinger er åpne og inkluderende, sikre at vedtaket om vigsel for likekjønnede par ikke reverseres eller gjøres vanskeligere å etterleve noe sted og at kirken skal ha en helhetlig tilsettingspolitikk der søkere ikke diskvalifiseres eller diskrimineres på bakgrunn av kjønn, samlivsform, seksuell orientering, funksjonsnivå, alder eller etnisitet. Videre består Nominasjonskomiteens liste av folk fra forskjellige meningshold – konservative som liberale, mens alle på Åpen folkekirkes liste stiller seg bak en felles, liberal plattform for mer mangfold og likestilling. Bønnelista består primært av verdikonservative kandidater hvor det blant annet har blitt fremmet forslag om å gå tilbake og forby likekjønnet vigsel i kirken. Det får folk til å reagere. Derfor har enkelte gått så langt som å kalle årets kirkevalg et «homovalg».

For at kirken skal være et sted for alle sine medlemmer trengs din stemme til de som går til valg på en kirke for alle. Vi oppfordrer deg til: 1. Stem på Åpen folkekirke 2. Les deg opp og gi en slenger til gode kandidater på Nominasjonskomiteens liste.

Alle som er medlem i Den norske kirke kan stemme.
Er du usikker på om du er medlem og ønsker å lese mer om kirkevalget 2019 kan du trykke her.

Posted by Foreningen FRI