Kommunen sa nei, FRI svarer med å tilby Sør-Varanger gratis fagdag

Nå svarer Barents Prides arrangør med å invitere til gratis kursing i spørsmål knyttet til det å bryte med normer for kjønn og seksualitet.

Bilde: Barents Pride. Foto: Lene Christensen, Amnesty.

For å markere åpningen av årets Barents Pride, historiens tredje norsk-russiske stolthetsmarkering, inviterer FRI til foredrag med deres egen fagavdeling Rosa kompetanse på Samfunnshuset i Kirkenes torsdag den 26. september. Meningen er å bevisstgjøre folk, samt øke kompetansen i spørsmål knyttet til det å være lesbisk, homofil, bifil, transperson eller som kanskje på en annen måte bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet. Minoritetsgruppen blir ofte referert til gjennom samlebetegnelsen «LHBT».

Vi har så lyst å gi noe tilbake til Kirkenes, da vi kun har blitt møtt med rørende optimisme, smil og velvillighet fra den flotte lokalbefolkningen hver gang vi reiser opp hit. Samfunnshuset stilles til disposisjon og lokale aktører nøler ikke med å kaste seg i sving om vi trenger en kake i siste liten, sier Harstadværingen og lederen av FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold), Ingvild Endestad.

Vil ha selvmordstallene ned

Rosa kompetanse tilbyr kompetanseheving om kjønns- og seksualitetsmangfold til ansatte i helse-, sosial-, skole-, barnehage og justissektorene, samt til bedrifter. Helse- og levekårsundersøkelser viser at lhbt-personer fortsatt har høyere rusbruk, dårligere psykisk helse og flere selvmordsforsøk enn resten av befolkningen. For å kunne tilby reelt likeverdige tjenester er det viktig at vi har kunnskap om minoritetene så vel som majoriteten. Vi må ha kunnskap om hva det vil kunne innebære å være skeiv i Norge i dag, og vi må jobbe for å oppnå en mer inkluderende praksis.

Du som møter mennesker i din arbeidshverdag kan utgjøre en forskjell; enten du er en lærer i møte med elever eller en politibetjent i møte med kollegaer. Og det er ikke alltid så mye som skal til! Målet er at alle skal kunne snakke trygt om kjønn og seksualitet og slik skape gode møter mellom mennesker, forteller Nanna Klingenberg fra fagavdelingen Rosa kompetanse Helse og sosial.

Kompetanseheving gir positive ringvirkninger i resten av samfunnet:

Signalene dette sender viser allerede utflyttede lhbt-personer, og ikke minst unge som sliter med å akseptere seksualiteten sin – som igjen fører til at ungdomstiden blir tøffere enn den hadde trengt, at Sør-Varanger er en inkluderende kommune hvor mangfold er verdsatt, avslutter Klingenberg.

Kommunen sa nei

Henvendelsen til kommunen fant sted allerede i mai. Videre mottok kommunen purringer både i juni og juli før den etterlengtede responsen kom i august. I svaret ble det meldt om avslag på henvendelsen.

Det er synd, ettersom nettopp en slik kompetanseheving har vært etterspurt i mange av kommunens underavdelinger, sier Marianne Havelin Erlandsen fra FRI Sør-Varanger.

FRI ønsker nå å komme kommunen i forkjøpet og vil med dette invitere alle til storslått opplegg torsdag den 26. september. Blant annet vil det legges frem forskningsrapporter som adresserer nødvendigheten av denne typen holdningsendring.

En rapport fra Institutt for samfunnsforskning viser for eksempel til at lhbt-personer opplever hatkriminalitet og trusler fire ganger så mye som den øvrige befolkningen. Når vi ser på norske holdningsundersøkelser ovenfor den samme minoritetsgruppen, er nord også en av de landsdelene som kommer dårligere ut. Dette må vi gjøre noe med, avslutter Erlandsen.

Dersom du ønsker å melde din interesse eller har noen spørsmål, kan Nanna Klingenberg i Rosa kompetanse kontaktes på nanna@foreningenfri.no.

Faktaboks:
- Barents Pride arrangeres for tredje gang i Kirkenes den 26. til 28. september av FRI – Foreningen for kjønns-
og seksualitetsmangfold i samarbeid med Den norske Helsingforskomite, Skeiv verden og Maximum.
 - Fagdagen med Rosa kompetanse avholdes torsdag 26. september mellom 13:00 og 16:00 på
Samfunnshuset i Kirkenes. Åpent for alle!
 - Les mer om Rosa kompetanse her.
 - Pride-paraden går fra Kirkenes skole (oppstilling ved inngangen mot veien) lørdag 28. september.
Oppmøte fra kl. 13:00. Det blir også arrangert paradeforberedelser på Samfunnshuset allerede fra kl. 10:00,
hvor man blant annet får ansiktsmaling.
 - Se hele programmet på www.foreningenfri.no/barentspride 

Posted by Foreningen FRI