FRI er en demokratisk organisasjon

Oppsiktsvekkende påstander om at FRI er en udemokratisk organisasjon og burde holdes utenfor høringer og politisk arbeid.

Innlegg opprinnelig publisert i Vårt Land 

Inge Gjestvang, portrett

Inge Alexander Gjestvang

Signert Inge Alexander Gjestvang, leder i FRI

Vi registrerer at Bruset, Farstad og Kalvig (Vårt Land 26.01.2022) hevder at undervisning om kjønnsmangfold ikke baserer seg på vitenskap eller kunnskap. Her er vi uenige.

Vi er godt kjent med hva Bruset, Farstad og Kalvig tenker om temaene kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsmangfold. Vi holder likevel fast på hvor viktig det er at mennesker får tilgang til informasjon om egne liv, og at levde liv ikke reduseres til ideologi. 

Oppsiktsvekkende

Det som er langt mer oppsiktsvekkende er påstandene om at FRI er en udemokratisk organisasjon og burde holdes utenfor høringer og politisk arbeid. Dette er usaklig skremselspropaganda.

Forfatterne problematiserer at vi “lobbyerer på alle nivåer, ikke minst innen lovarbeid”. Her tar de både direkte og indirekte til orde for å innskrenke vår ytringsfrihet og vår demokratiske rett til dialog med beslutningstakere og deltagelse i offentlige høringsrunder.

Det er en lang og viktig tradisjon i Norge å høre på de som er direkte berørt av lovforslag og andre ting som legges ut på høring. Dette er en direkte konsekvens av et velfungerende demokrati. Derfor inviteres organisasjoner til å uttale seg om felt som angår dem. Noe annet ville ikke bare vært et demokratisk problem men holdt relevant informasjon vekk fra beslutningstakere.

Demokratisk organisasjon

Det føles underlig å måtte skrive dette, men i likhet med de fleste andre interesseorganisasjoner er FRI en demokratisk medlemsorganisasjon.

FRI representerer skeiv organisering tilbake til 1950, da vår forgjenger DNF-48 ble stiftet i Oslo. Vår politikk utformes gjennom demokratiske prosesser og vedtas av organisasjonens høyeste organ, landsmøtet, hvor demokratisk valgte delegater bestemmer organisasjonens politikk i kommende periode. Som i alle andre organisasjoner er politikken under utvikling og med store spenn i meninger internt, som det skal være.

Bruset, Farstad og Kalvigs forsøk på å gi inntrykk av at vi har en skjult agenda og er i en særstilling blant resten av Norges rike organisasjonsliv faller på sin egen urimelighet.

 

 

Posted by Foreningen FRI