Gratis rettighetskurs

Fri jobber for at alle skal kunne leve sine liv som seg selv, trygt og uten frykt for hatkriminalitet eller trakassering. Som en del av dette arbeidet tilbyr vi kursing så du bedre skal kjenne rettighetene dine.

Påmelding digitalt kurs om forbudet mot trakassering - 23. februar kl. 18:00

Likestillings- og diskrimineringsloven forbyr trakassering på grunn av blant annet seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Men hva betyr egentlig dette forbudet i praksis, og hva kan man gjøre hvis man opplever å bli trakassert? Hvordan kan man forebygge at trakassering skjer, og hvem har ansvaret?

Helene Falch (hun/henne) og Nora Marie Haune Bornø (hun/de) fra Likestillings- og diskrimineringsombudet vil i dette kurset gi en intro til vernet mot trakassering og hva det innebærer – i lov og i praksis.

 

 

Påmelding digitalt kurs om vernet mot hatkriminalitet - 21. februar kl. 18:00

I dette kurset vil du lære mer om hva hatkriminalitet er og ikke er, blant annet ved å se litt nærmere på hva som står i straffeloven og noen dommer fra Høyesterett. I tillegg vil det gås gjennom noen forslag til hvem en kan kontakte hvis en selv eller noen en kjenner utsettes for hatkriminalitet.

Kurset holdes av Elsa Skjong. Hun er utdannet jurist og leder tiltaket Rosa kompetanse justis i FRI. Det er et tiltak som jobber spesifikt mot hatkriminalitet, og med kompetanseheving av justissektoren i temaene kjønn og seksualitet.

Posted by Foreningen FRI