– Stor skade og smerte

En anerkjennelse av tidligere urett er en god start.

Bispemøtet i Den norske kirke har kommet med en uttalelse som erkjenner smerten kirken har påført homofile og lesbiske:

Skjermdump ser alle biskopene står sammen på et bilde

Sak på Den Norske Kirkes hjemmeside

«Et samlet bispemøte vil på nytt bekrefte alles menneskeverd, uavhengig av seksuell identitet. Vi erkjenner at kirken i liten grad har tatt inn over seg homofiles livssituasjon. Kirken har heller ikke klart å gi troverdig uttrykk for anerkjennelse av alles menneskeverd og kjærlighet.»

Vi i FRI setter pris på uttalelsen i anledning 50 år siden opphevelsen av straffelovens paragraf 213, og at det for første gang er et samlet bispemøte som uttaler seg støttende. Det er mange som har jobbet for en mer aksepterende kirke, blant kirkens egne. FRI er takknemlige for innsatsen både Åpen kirkegruppe og enkeltpersoner har lagt ned gjennom tiår for å komme hit hvor vi er i dag.

Andre grupper

Leder i FRI, Inge Alexander Gjestvang møtte preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit, og Professor i teologi Halvor Moxnes på Dagsnytt 18 i etterkant av uttalelsen. Sistnevnte er en av de som har presset på for en offentlig beklagelse fra kirken.

Espen Aas i dagsnytt18-studio
Gjestvang påpekte her at det ikke bare er lesbiske og homofile som har følt smerte fra kirkens behandling. Også bifile, transpersoner, andre skeive og de som lever med HIV har blitt utsatt for en utstøtelse:

I 1987 erklærte biskop Bjørn Bue at Aids var Guds straffedom over homofile menn. Og, fikk bred støtte av de andre biskopene. De fleste mennesker med hiv eller aids fra den tid er døde nå. For dem er det for seint.

En god start

En anerkjennelse av tidligere urett er en god start. Kirken har historisk føltes som et kaldt sted for mange.

Dette er et viktig steg på veien til en beklagelse og forsoning.

Posted by Foreningen FRI