FRIs Landsmøte 2020

Landsmøtet 2020 avholdes 2.-4. oktober.

Landsmøtet er det øverste organet i FRI og her vedtas blant annet organisasjonens vedtekter, politikk og prioriteringer for perioden 2020-2022. I tillegg velges ny leder, nestledere og sentralstyre for organisasjonen. 

Datoer: 

  • 14. februar 2020: Opprinnelig frist for å fremme saker til landsmøtet
  • 1. september endelig frist for å melde inn saker til landsmøtet. Saker som ikke er inne innen fristen vil ikke bli behandlet. 
  • 29. april : Landsstyrets innstilling offentliggjøres
  • 1. mai- 20. juni: Medlemsmøter med valg av delegater til landsmøtet avholdes i fylkeslagene (digitalt)
  • 11. september: valgkomiteens innstilling offentliggjøres
  • 2.-4. oktober: Landsmøte avholdes digitalt

Se full oversikt over innstilte dokumenter her.

Posted by Foreningen FRI