Hans Heen Sikkeland innstilt som ny leder i FRI

Pressemelding fra valgkomiteen i FRI 2018 – 2020

– Vi er svært stolte av å legge frem det vi mener er en solid og enstemmig innstilling til nytt styre i FRI, som både representerer kontinuitet og fornyelse, og et bredt mangfold av kompetanser og erfaringer, sier leder i valgkomiteen, Åshild Marie G. Vige. 

Valgkomiteen har hatt jevnlige møter siden høsten 2019 og begynte arbeidet med å snakke med nåværende landsstyre- og sentralstyremedlemmer, samt alle ansatte i sentralleddet i organisasjonen. Gjennom hele våren har komiteen intervjuet aktuelle kandidater som har meldt seg selv eller som komiteen har blitt tipset om. Komiteen har siden mars vært i kontakt med flere kandidater som har stilt seg til disposisjon for ledervervet i organisasjonen. 

–  Etter vår oppfatning har Hans en kombinasjon av politisk og organisatorisk teft, engasjement og en inkluderende lederstil. Hans har gjennom fire år som leder av FRIs største fylkeslag (daværende LLH Oslo og Akershus), og også som ansatt i samme fylkeslag samt Skeiv Ungdom, opparbeidet seg et usedvanlig stort nettverk i det skeive miljøet. Vi er sikre på at Hans er den rette til å lede organisasjonen i en periode hvor FRI på den ene siden har etablert seg som en solid aktør i feltet, men som samtidig står midt i splittende debatter, fortsetter Vige. 

Hvis valgkomiteen får gjennomslag for sin innstilling, får Hans følge av to andre ringrever i FRI med seg i ledelsen. Brita Brekke, som var leder for FRI Oslo og Akershus frem til årsmøtet i februar, er innstilt som ny politisk nestleder. Komiteen har innstilt på mangeårig sentralstyremedlem og forhenværende leder i FRI Rogaland, Daniel Bøhn Rayner, som organisatorisk nestleder. 

– Det er veldig gledelig når folk som allerede har lagt ned en stor frivillig innsats i organisasjonen, gjennom flere år, ønsker å fortsette. Videre har vi ikke fått annet en svært gode tilbakemeldinger på innsatsen til begge de innstilte nestlederkandidatene. Brita har dessuten fersk erfaring fra fylkeslagsarbeid, og Daniel vil representere viktig kontinuitet i styret. I tillegg er begge svært kompetente og dyktige folk, sier Vige. 

Valgkomiteen er stolte av å legge frem en innstilling som representerer en bredde av erfaringer, deriblant fra fagbevegelsen, privat næringsliv, kjønnspolitikk, religionspolitikk, antirasisme og funksjonsvariasjon. Videre har de innstilte kandidatene bakgrunn fra ulike politiske fløyer, og fire av kandidatene bor i dag utenfor Oslo. 

Spørsmål til valgkomiteens innstilling kan rettes til valgkomiteen ved leder Åshild Marie G. Vige på tlf. 952 75 837. Valgkomiteen 2018-2020 har foruten Vige bestått av Markus Brun Hustad, Camilla Constase Strøm-Rødset, Claus Jervell og Andreas Ihlang Berg.

 

Valgkomiteens innstilling til FRIs sentralstyre 2020-2022:

Leder: Hans Heen Sikkeland

Politisk nestleder: Brita Brekke

Organisatorisk nestleder: Daniel Bøhn Rayner

Styremedlem: Frode Lagset 

Styremedlem: Marita Holmeset-Varpe 

Styremedlem: Nicholay Teherani 

Styremedlem: Christine Marie Jentoft

Styremedlem: Kristin Kulset 

Vara: Daniel Wensell 

Vara: Henriette Nielsen

 

Vi vil at du som delegat/medlem skal ha mulighet til å bli kjent med kandidatene. 
Den 22 september arrangerer FRI et møte med kandidatene til ledelsen. Møtet holdes på Uhørt i Oslo, men vil bli streamet.

Har du som medlem spørsmål du ønsker å stille til kandidatene eller valgkomiteen: disse kan sendes til oda@foreningenfri.no med emnefelt «valg». Ordstyrer vil forsøke å få svar på så mange som mulig. Videoen vil tilgjengeliggjøres for delegater i etterkant.

LAST NED HELE INSTILLINGEN HER

DU FINNER ALLE DOKUMENTER TIL LANDSMØTET HER

Posted by Foreningen FRI