Gratis fagdag med Rosa kompetanse i Øst-Finnmark

Arrangementet som sparket i gang årets Barents Pride, var en åpen fagdag med Rosa kompetanse på Samfundshuset i Kirkenes torsdag den 26. september.

Bilde: Inge Alexander Gjestvang. Foto: Krister Jung.

Samfundshuset var fylt med spente deltakere fra forskjellige sektorer og institusjoner fra hele Sør-Varanger kommune. I anledning Barents Pride 2019, ønsket FRI å gi noe tilbake til lokalbefolkningen.

Den eneste skeive i bygda?

Mathias Holst fra Rosa kompetanse arbeidsliv introduserte første person ut på scenen. Fredrik Langeland fra Likestillingssenteret KUN presenterte rapporten «Den eneste skeive i bygda? – unge skeives bruk av kommunale helsetjenester», som sier noe om unge skeives erfaringer utenfor de store byene.

– Det er ikke alltid sånn at folk mener vondt, men når fagfolk i kommunene ikke sitter på den kompetansen de trenger, kan det oppleves både sårt og diskriminerende for de av oss som tilhører minoritetsgrupper, sier Langeland.

Fredrik Langeland fra Likestillingssenteret KUN. Foto: Krister Jung.

Langland presenterte også noen funn fra nasjonale holdningsundersøkelser knyttet til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT).

– Nord er et av områdene som kommer dårligere ut, hvor særlig menn er mindre positive ovenfor homofile, fortsetter han.

Med dette la han grunnlaget for neste seanse, nemlig Rosa kompetanse.

Kurs tilpasset ditt yrke

Rosa kompetanse er FRIs egen avdeling bestående av fagpersoner som reiser rundt og underviser ansatte ved ulike institusjoner og bedrifter i hvordan man bedre kan inkludere skeive i praksis. Det kan være lærere og skolepersonell som rustes til å bedre imøtekomme elever som bryter med normer for kjønnsidentitet og seksualitet, eller politibetjenter som kurses opp til å håndtere anmeldelser på bakgrunn av hatkriminalitet rettet mot de samme minoritetsgruppene.

Rosa kompetanse ønsker å tilby så praksisnære og relevante kurs som mulig. Derfor kunne deltakerne velge om de ønsket et kurs spisset inn mot skole og barnehage eller helse og sosial.

– De av oss som bryter med normer for kjønn og seksualitet, kommer dårligere ut på helse- og levekårsundersøkelser enn den øvrige befolkningen. Samtidig vet vi heldigvis at det ikke alltid er så mye som skal til for å gjøre en forskjell og bidra til at folk kan leve gode liv som seg selv, sier Inge Alexander Gjestvang til de oppmøtte fra skole og barnehagesektoren. Inge er rådgiver på tiltaket Rosa kompetanse skole.

DU kan gjøre en forskjell! F.v. Marthe Øvrum og Audrey Charlotte Høibråten. Foto: Krister Jung.

I to paralellsesjoner ble tematikken belyst ved hjelp av gjenkjennelige eksempler fra ulike hverdagsscenarioer. Inn i mellom slagene fikk deltagerne reflektere i grupper og jobbe sammen, før man så delte sine erfaringer i plenum.

­– Fra forskningen vet vi at mange skeive opplever manglende kunnskap om kjønn- og seksualitetsmangfold i møte med helsevesenet og hjelpeapparatet. Det var derfor utrolig flott å se at så mange ønsket å bruke av sin tid til å lære mer om disse temaene, sier Audrey Charlotte Høibråten fra Rosa kompetanse helse og sosial.

Marthe Øvrum, som holdt helse og sosial-foredraget sammen med Høibråten, skjøt inn at tilbakemeldingene de fikk var både positive og rørende:
– Vi i Rosa kompetanse er opptatte av å tilrettelegge for gode og trygge menneskemøter. Det var derfor godt å få bekreftet fra deltakerne at det vi presenterte opplevdes nyttig og relevant for deres arbeidshverdag.

Samarbeid med Kirkenes Næringshage

Mathias Holst holdt i samarbeid Oda Camilla Rykkje fra Kirkenes Næringshage, et eget foredrag på ettermiddagen spisset inn mot arbeidsliv. Der snakket han om hvordan man kan styrke arbeidsplasser gjennom å skape et trygt og åpent arbeidsmiljø. De fremmøtte fikk også et innblikk i hva forskningen sier om kjønns og seksualitetsmangfoldet, noen av kravene som ligger i lovverket og hvordan man jobber med mangfold og inkludering i praksis.

– De fleste arbeidsplasser har strategier for mangfold og inkludering, men flere savner en plass der man kan øve på å omsette dette i praksis. Denne øvelsen tilbyr vi, sier Holst.

– Alle ressurser på en arbeidsplass er viktige tannhjul som får et maskineri til å gå rundt, også skeive, avslutter han.

Bestill kurs her.

Dersom du ønsker å bestille kurs eller lese mer kan du klikke her: Rosa kompetanse.

Sagt om Rosa kompetanse:

«Dette var et veldig viktig innslag rettet mot skolehverdagen. Jeg hadde ikke tenkt noe særlig på utfordringen før foredraget. Nå er jeg bedre rustet!»

«Fikk ryddet i noen begreper. Bedre forståelse for hvordan jeg kan gripe tak i dette. Bevisstgjøring på hva man sier, og hvordan man sier det».

«Fantastisk forelesning! Konkret, praksisrettet og til ettertanke. Skulle gjerne fortsatt i mange timer til!»

Posted by Foreningen FRI