Rosa kompetanse inn i Agders levekårssatsning

Rosa kompetanse skole og barnehage inngår som et tiltak i en større levekårssatsning i Agder. Fylkeskommunen har blant annet satt av midler slik at barnehagene og skolene får dekket kostnadene når de bestiller kurs fra vår fagavdeling.

Rosa kompetanse skole og barnehage underviser lærer- og barnehagelærerstudenter, lærere, skoleansatte og barnehageansatte i hele Norge. Foredragene er kunnskapsbaserte og praksisnære. De ansatte på tiltakene har bakgrunn innenfor feltet og underviser i tråd med læreplan og rammeplan om kjønnsidentitet, normer, seksuell orientering og familiemangfold.

Slik argumenterer fylkeskommunen selv for tiltaket:

«Skeive har dårlige oppvekstvilkår på Agder. Økt kunnskap hos alle som jobber med barn vil gi større rom og trygghet for det å være annerledes.»

– Vi er utrolig glade for at fylkeskommunen i Agder ser viktigheten av arbeidet vårt og derfor har satt av midler slik at barnehagene og skolene får gratis kurs. Vi gleder oss til å besøke de skolene og barnehagene som bestiller foredrag fra oss, sier Eivind Bjørkgård Moe, leder i Rosa kompetanse skole.

Som ansatt i skole eller barnehage kan du bidra til at alle barn og unge kjenner seg trygge og inkluderte, og også være en viktig støtte i barns utvikling. Økt kompetanse gir økt trygghet i eget arbeid i møte med mangfoldet. Derfor er dette et flott tilbud og en super mulighet til at flere ansatte i skoler og barnehager kan få økt kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold.

Bestill kurs her.

Del gjerne med folk du kjenner som jobber i barnehage eller skole i Agderfylkene, slik at vi får til et godt kompetanseløft på kjønns- og seksualitetsmangfold i Agder.

For bestilling av kurs: Rosa kompetanse.

– Merk med Agder under andre kommentarer for å vise at bestillingen er via dette tilbudet.

For mer informasjon om levekårssatsningen i Agder se her.

Sagt om Rosa kompetanse:

«Dette var et veldig viktig innslag rettet mot skolehverdagen. Jeg hadde ikke tenkt noe særlig på utfordringen før foredraget. Nå er jeg bedre rustet!»

«Fikk ryddet i noen begreper. Bedre forståelse for hvordan jeg kan gripe tak i dette. Bevisstgjøring på hva man sier, og hvordan man sier det».

«Fantastisk forelesning! Konkret, praksisrettet og til ettertanke. Skulle gjerne fortsatt i mange timer til!»

Posted by Foreningen FRI