Ikke mobb kameraten min

Barneklubbmedlemmer i  workshop om kjønns- og seksualitetsmangfold, arrangert av Redd Barna og Cambodia Children and Young people Movement for Child Rights (CCYMCR) Foto: Redd Barna / CCYMCR

I FRIs samarbeidsprosjekt med Redd Barna står rettighetsarbeid sentralt, og nå får barn og unge selv sette agendaen og delta i beslutninger som tas i lokalsamfunnet.

Redd Barna jobber for at barn og unge kjenner sine rettigheter og deltar med sine meninger i lokalsamfunnet. For å få barna engasjert driver Redd Barna verden over barneklubber der barna, i tillegg til å drive med ulike fritidsaktiviteter, kan følge kurs med temaer som er viktige for dem. Et nytt tema for barneklubbene, med støtte fra FRI, er kurs om kjønns- og seksualitetsmangfold, kjønnsroller og forventninger.

– Vi har støttet kurs i fem provinser i Kambodsja, og det er kjempespennende å se at Redd barna får til å inkludere dette temaet sier Inge Alexander Gjestvang. Det de får til her kan være en modell også for barneklubber i andre land

Umiddelbar effekt på mobbing

Målet med barneklubbene er å skape et inkluderende lokalmiljø og forebygge mobbing, og Sam Ath fra Redd barna i Kambodsja forteller at når barn og unge får økt kunnskap om sine rettigheter så engasjerer de seg og har meninger om hvordan man kan skape et best mulig lokalmiljø.

– Vi ser en umiddelbar effekt rett etter kursene. Fra flere av barneklubbene er det rapportert mindre bruk av negative skjellsord om skeive. Det er gode nyheter og gir oss tro på at vi litt etter litt får til varige endringer forteller Sam Ath.

Demokrati i praksis

Barna lærer ikke bare om egne rettigheter. De lærer også om hvordan de kan delta i samfunnet og være med å påvirke hvilke beslutninger som tas. På landsbygda i Kambodsja finnes det lokale bygderåd der barn og unge får mulighet til å spille inn på det som skjer i deres lokalmiljø. Barneklubbene får lov til å nominere medlemmer til disse bygderådene, og barneklubbmedlemmer som ønsker å sitte i bygderådet stiller til valg etter modell fra regjeringen.

Barn og unge under 18 år må fremme sitt kandidatur, fortelle om sine interesser og om saker de synes er viktige. De valgte kandidatene blir deretter formelt oppnevnt i det lokale bygderådet

– Det at barn og unge får bruke sin stemme og selv fremme saker som de mener er viktige, er verdifullt. Vi mener dette er en god måte å drive demokratiutvikling på for den fremtidige voksengenerasjonen avslutter Sam Ath.

Lurer du på hva vi i FRI gjør internasjonalt? Se hvor vi har prosjekter og hva vi gjør her

Posted by Foreningen FRI