Disse scorer dårligst av alle

I flere undersøkelser om skeives levekår og livskvalitet stikker bifile seg ut som ekstra utsatt innad i gruppen. Det gjelder alt fra økonomi til rusbruk og sosial kontakt med andre. Hvorfor er det sånn?

Livskvalitetsundersøkelse

Det vakte oppsikt da SSBs livskvalitetsundersøkelse for 2020 kom ut i oktober i fjor. For første gang hadde de stilt spørsmål om seksuell orientering i undersøkelsen (transpersoner var ikke inkludert), og resultatene var nedslående: Hele 34% av skeive respondenter opplevde “lite tilfredsstillelse i livet”.

Saken ble tatt opp i media, men ett aspekt ble underdekket. Det var nemlig store skiller internt mellom gruppene. En trend utmerker seg: På de aller fleste indikatorer scorer bifile dårligst av alle. 

Undersøkelsen er bred og tar for seg alt fra økonomi til sosiale relasjoner; og bifile scorer dårligst på helse, økonomi, og hvor mange meningsfulle relasjoner de har til andre. De scorte også lavest på psykisk helse.

Visible

Tidligere i år ble FRI utfordret på handling for å bedre situasjonen for bifile både internt i organisasjonen og utad, som FRI svarte på her.

Vi har snakket med leder for Visible i FRI OV, aktivitetsgruppen for Bifile og Bi+ i Oslo og Viken, Christine Gangstad Johansen. Visible ble startet på bakgrunn av et personlig engasjement for å finne folk med samme identitet

Les mer på Visibles sider her

Visible ble startet på bakgrunn av et personlig engasjement for å skape en møteplass for folk med lignende identiteter.

– Vi faller litt mellom to stoler, forklarer Christine.

– Det er en usynliggjøring og vi blir mistenkeliggjort: “Hvis du ikke ‘velger side’ kan du jo bare leve heterofolt eller homofilt”. Både i majoritetsbefolkningen og i den skeive bevegelsen er det veldig fremtredende ideer om at bifile ikke finnes. Selv den representasjonen som eksisterer i medier og blant kjendiser, som for eksempel Angelina Jolie blir det “glemt” at har stått frem med den identiteten.

Forskningen er også mangelfull, påpeker hun:

Bifile var ikke engang med i spørreundersøkelsene før 2013! Det som var mest oppsiktsvekkende i den var psykisk helse spesielt blant bifile. Dessverre var gruppen overrepresentert med selvmordstanker og forsøk på å ta eget liv, og skilte seg ut med høyere tall enn lesbiske og homofile.

Sikker i egen identitet

Christine mener også hun kan identifisere en av årsakene: 

– Det å være sikker i egen identitet uten å hele tiden måtte komme ut og faktisk eie identiteten sin er en beskyttende faktor, sier hun. 

– Bifobi er også fremtredende både i skeive miljøer og i majoritetsbefolkningen. Bifile opplever å bli mistenkeliggjort og at folk ikke tror på deres identitet. Bifile kvinner eksotifiseres og seksualiseres. Mens bifile menn ofte blir antatt å “egentlig være homofile” eller å aller mest være interessert i menn.

Visible understreker at de favner bredt og inkluderer alle og under Bi og bi+-paraplyen.

Trenger du noen å snakke med?
Regnbuetelefonen
Ungdomstelefonen
Mental helses hjelpetelefon

Posted by Foreningen FRI