Det minner om en parodi, KrF

Innlegg av Inge Alexander Gjestvang, leder i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
Publisert på Dagbladet

Det minner sterkt om en parodi når KrF i samme åndedrag som de vil begrense menneskers tilgang til helsehjelp og informasjon om seg selv vedtar et milliardløft for psykisk helse.

En resolusjon fra KRFs landsmøte forteller at de «ser med stor bekymring på de kraftig økende behovene for psykisk helsehjelp» Jeg er glad for at KrF vil være en tydelig stemme for de av oss med psykiske helseutfordringer. I 2017 fikk de også med seg et samlet Storting på et helhetlig løft for barn og unges psykiske helse.

Særlig sårbare

Opptrappingsplanen var klar høsten 2019. Den inkluderte et tydelig budskap om de særskilte utfordringene barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet møter. «Unge lhbti-personer ser ut til å være særlig sårbare.» «Personer med kjønnsinkongruens opplever ofte psykiske helseutfordringer på grunn av stigma, skam og sosial ekskludering. Mange får dessuten ikke den støtten de trenger for å kunne leve som den man er.» Planen ble vedtatt i februar i fjor, uten noen konkrete tiltak for lhbti-barn og -unge. KRF stemte samlet for.

Et drøyt år senere er tonen en helt annen. I stedet for et bedre helsetilbud til barn og unge med kjønnsinkongruens skal det strammes inn. Flere skal tvinges til å gjennomgå feil pubertet, med alt av ubehag og dysfori det innebærer. Stikk i strid med hva organisasjonene på feltet tilrår. I stedet for åpenhet, undring og rom for mangfold og variasjon i skolen må barna og de ansatte forholde seg til to bokser ikke alle av oss klarer å passe inn i. De som vil fargelegge litt utenfor strekene får beskjed om at de må holde seg innenfor. Det kalles visst «omsorg». Som tidligere lærer og undervisningsinspektør er ikke dette en omsorg jeg ville vært komfortabel med å gi.

Stadig mer fortvilet

At KrF nå ønsker slike begrensninger er dramatisk og store tilbakeskritt for situasjonen til en allerede sårbar gruppe. Men heldigvis har KrF milliardene til å bøte på skaden de nå ønsker å forårsake. De vil «øke kompetansen om psykisk helse til ansatte i skolene, for å oppdage raskere barn og unge som har behov for profesjonell hjelp i psykiatrien.» Vi i FRI har oppdaget dem for lenge siden, i stadig mer fortvilede telefoner og e-poster til oss og andre skeive organisasjoner. Vi skulle ønske at vi kunne forsikre dem om at kompetent hjelp finnes og at konkrete tiltak er tilgjengelige. Det kan vi ikke.

Takk til ansatte i barnehager og skoler

Jeg sender derfor varme tanker i takknemlighet til alle ansatte i barnehager og skoler som lar barn og unge finne ut av hvem de er i eget tempo, og som gir dem støtte og anerkjennelse på veien uansett om de befinner seg i eller utenfor boksene. Måtte dere evne å bygge så trygge og robuste barn og unge at milliardene til KrF kan gå til noe annet. Det er helt sikkert bruk for de andre steder.

Posted by Foreningen FRI