Høring om barneloven

FRI har i dag levert vår høringsuttalelse til ny barnelov. I denne kommenterer vi flere aspekter, som kjønnsnøytralt språk, og behov for å anerkjenne at også transpersoner blir foreldre.

Ett punkt FRI har jobbet med lenge er å gjøre det lettere for begge foreldrene i et likekjønnet par å få fastslått foreldreskap. 

Det er flere tilfeller der lesbiske par har opplevd at medmor ikke blir anerkjent som medmor juridisk selv om paret var gift.

Les for eksempel om Luciane og Friederike, som begge er anerkjent for mødre i Tyskland, men ikke i Norge. 

Eller dette innlegger fra Anne Bleiklie "Hvorfor kan ikke jeg bli juridisk forelder"

Andre punkter vi drar frem i høringssvaret er muligheten til å være flere juridiske foreldre, og å lette prossessen med stebarnsadopsjon. 

Det er frist for høringssvar 1. mai. Om du vil støtte vår høringsuttalelse, fortelle hvorfor dette er viktig for deg, eller vil levere eget svar er det mulig å sende inn svar på knappen under. 

 

Posted by Foreningen FRI