«Jeg skammet meg for mye til å fortelle om sønnen min»

På min alder, når menn drikker kaffe sammen på kvelden, så snakker vi om barna våre. Jeg skammet meg for mye til å fortelle om sønnen min. Jeg ble deprimert, og gikk alene rundt i gatene, sier Tang (i midten), leder for foreldregruppen for lhbt-barn i Mekong-deltaet, Vietnam.

– Det tok tre år fra sønnen min sa at han var homofil, til jeg aksepterte ham. På min alder, når menn drikker kaffe sammen på kvelden, så snakker vi om barna våre. Jeg skammet meg for mye til å fortelle om sønnen min. Jeg ble deprimert, og gikk alene rundt i gatene, sier Tang, leder for foreldregruppen for lhbt-barn i Mekong-deltaet, Vietnam.

FRI har samarbeidet med Redd Barna siden 2012 for å sikre rettighetene til lhbt-barn i Vietnam. Da Redd Barna intervjuet unge mennesker og spurte om hvem det var som diskriminerte mot dem på grunnlag av deres seksuelle orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, svarte de fleste faren sin.

-Vi må forstå at foreldre til lhbt-personer blir utsatt for samme stigma som lhbt-personer selv, forteller Redd Barna Vietnam. I fjor ble den første foreldregruppen i Mekong-deltaet etablert, etter modell fra lignende grupper i Ho Chi Minh-byen. Tang er lederen for gruppen.

– En dag tenkte jeg: Jeg trodde at jeg elsket sønnen min høyt, men hvis jeg ikke kan akseptere ham, så elsker jeg bare meg selv. Jeg begynte å snakke med folk, og fant ut at det finnes en bevegelse som jobber for at min sønn skal bli akseptert. Jeg lærte at i andre land har folk kjempet for rettighetene sine, og vunnet. Da forsto jeg at jeg også må bli en som kjemper, forteller Tang videre til Redd Barna.

Mange lhbt-barn blir kastet ut av familiene sine, eller velger å forlate dem for å kunne være seg selv. Flere dropper ut av skolen og ender opp på gaten, der de må selge sex for å overleve. Foreningen for foreldre til lhbt-personer har samarbeidet med lhbt-organisasjoner for å nå ut til foreldre, lokale myndigheter og skoleelever. Målet er at foreldre skal akseptere og støtte sine barn, og at barna skal inkluderes i samfunnet.

– Først skammet jeg meg fordi min sønn er homofil. Så aksepterte jeg. Senere så jeg ham reise seg foran masse mennesker og fortelle om seg selv. Nå er jeg så stolt over ham fordi han er modig. Men uansett hvor modige homofile er, trenger de støtte og de trenger familiene sine, avslutter Tang.

Foreldregruppen er en del av Redd Barna og FRI’s samarbeid for lhbt-barns rettigheter i Vietnam. Dette samarbeidet er Redd Barnas første tiltak som har lhbt-barn som en egen målgruppe. Det som startet som et lite prosjekt i Ho Chi Minh-byen ble i 2016 en del av Redd Barnas nasjonale strategi, og alle Redd Barnas tiltak i Vietnam skal nå bidra til lhbt-barns rettigheter. Dette viser at selv små initiativ kan ha store ringvirkninger.

For FRI er samarbeidet med Redd Barna et viktig skritt for å sikre at lhbt-barn blir anerkjent og får tilgang til sine rettigheter. FRI og Redd Barna har startet flere samarbeidet for å beskytte lhbt-barns rettigheter i Norge, og fra og med i år vil vi også samarbeide med Redd Barna i Nepal for lhbt-barns rettigheter.

– Globalt er lhbt-barn er en særlig sårbar gruppe, men det er ofte vanskelig for lhbt-organisasjoner å jobbe for rettighetene deres, sier FRI-leder Ingvild Endestad. – Mange steder i verden blir vi møtt med en mistanke om seksualisering av barn eller ”rekruttering” til homoseksualitet. Samarbeidet med Redd Barna er en forutsetning for at også disse barnas rettigheter blir respektert.

Posted by Foreningen FRI