Landsmøte 2018

25.-27. mai 2018 avholder FRI sitt landsmøte i Trondheim. Landsmøtet er det øverste organet i FRI og her vedtas blant annet organisasjonens vedtekter, politikk og prioriteringer for perioden 2018-2020.

25.-27. mai 2018 avholder FRI sitt landsmøte i Trondheim. Landsmøtet er det øverste organet i FRI og her vedtas blant annet organisasjonens vedtekter, politikk og prioriteringer for perioden 2018-2020.

Datoer: 

  • 2. mars: Frist for å fremme saker til landsmøtet
  • 23. mars: Innkalling til landsmøte sendes ut
  • 25.-27. mai: Landsmøte i Trondheim

Posted by Foreningen FRI