LHBT i barnevernet

Rett etter nyttår lanserte Rosa kompetanse barnevern en nettressurs til bruk for ansatte og andre profesjonelle i kontakt med barnevernsbarn og deres familier. Lhbtibarnevern.no har som mål å gjøre barnevernsansatte trygge i møte med skeive barn og familier i barnevernet, og øke forståelsen for mangfoldet av barn og familier.

Mangfold i barnevernet

Rosa kompetanse barnevern har lenge vært opptatt av at det er behov for økt kompetanse om kjønnsmangfold og seksualitetsmangfold i barnevernet. Takket være midler fra Bufdir har vi holdt kurs for barnevernsansatte om tematikken siden 2015, og arbeidet med å utarbeide nettressurs har også vært jobbet med over lengre tid.

Marthe Holmedal Øvrum er fungerende tiltaksleder for Rosa kompetanse barnevern, og har fulgt feltet tett. Hun er tydelig på behovet for mer kunnskap om barn og familier som bryter normer for kjønn og seksualitet i barnevernet, og har lenge ønsket forskning på feltet:

– Høsten 2020 kom forskningsrapporten «Skeive i barnevernet«, og da fikk vi også forskningsresultater som viste det vi i Rosa kompetanse barnevern har vært klar over i lengre tid- nemlig at kompetanse om kjønnsmangfold og seksualitetsmangfold blant barnevernsansatte er viktig for at skeive barn og unge skal få rette hjelp til rett tid. Vi er glade for at forskningsresultatene førte til at vi fikk den finansieringen fra Bufdir som var nødvendig for å kunne videreutvikle materialet vi har jobbet med over tid, og endelig få publisert nettressursen.

Hvem er nettressursen laget for

– Nettressursen er primært laget for barnevernsansatte og studenter på barnevernsfeltet, forklarer Marthe.

– Samtidig vil den absolutt kunne være relevant også for andre som jobber med barn og unge, da kunnskap om kjønnsmangfold, seksualitetsmangfold, normer og inkluderende språk ofte vil være nyttig for å kunne møte mangfoldet blant oss på en god måte.

Nettressursen kan brukes som en opplæringsverktøy både for en enkelt ansatt som for eksempel ønsker å vite mer om kjønnsmangfold, og for en barnevernsansatt som ønsker å kunne tipse barn/ungdom om aktuelle organisasjoner og hjelpetilbud knyttet til kjønnsmangfold og seksualitetsmangfold. Nettressursen inneholder også en rekke refleksjonsoppgaver og case-oppgaver som gjerne kan diskuteres blant de ansatte i en barneverntjeneste eller på en barnevernsinstitusjon, for å øke egen bevissthet og kompetanse om disse temaene.

Kompetansen fantes

I arbeidet ble ekstern kompetanse hentet inn. Marthe vil gjerne takke bidragsyterne til ressursen:

– I forbindelse med oppdraget vi fikk høsten 2020 om å få revidert tidligere materialet og få publisert nettressursen raskt, er det særlig Elias Halvorsrud og Siw- Anita Østberg Seigerud som skal ha en stor takk. De jobber begge i kommunale barneverntjenester, og har særlig kompetanse på kjønnsmangfold og seksualitetsmangfold. Ellers har vi i prosessen også fått gode og nyttige innspill fra både Skeiv Verden, Salam, Landsforeningen for barnevernsbarn og enkeltmedlemmer i styringsgruppa til Rosa kompetanse barnevern.

Godt mottatt

Marthe Holmedal Øvrum opplever at nettressursen har blitt svært godt mottatt.

– For oss er det tydelig at barnevernsfeltet ønsker økt kunnskap om kjønnsmangfold, og vi er glade og stolte over å kunne bidra med dette. Samtidig er det viktig for oss å understreke at denne nettressursen skal være under utvikling, og at vi gjerne ønsker innspill om mulige forbedringer og endringer. Så arbeidet med å øke kompetansen og kjønnsmangfold og seksualitetsmangfold i barnevernet stopper ikke her, men vi er stolte av at nettressursen kan bidra på veien mot et enda mer kompetent og inkluderende barnevern.

Foto: Joshua Hoehne/Unsplash

Posted by Foreningen FRI