Ny vind i Det hvite hus

Foto: Gotta Be Worth It, fra pexels.com

President Biden omgjør Trumps lhbt-fiendtlige politikk

På sin første arbeidsdag har den nye presidenten i USA allerede utstedt to presidentordre: Den ene beskytter transpersoner, og den andre forbyr interseksjonell diskriminering. Den neste som står for tur er en omgjøring av Trumps forbud mot transpersoner i militæret. 

Presidentordrene innebærer at føderal lovgivning som forbyr diskriminering på grunnlag av kjønn, også må omfatte seksuell legning og kjønnsidentitet og vil gjelde lovverk som forbyr diskriminering på en rekke områder som utdanning, bolig og helse. Ordren er tydelig på at barn skal kunne lære uten å være redde for at de blir nektet adgang til toalett og garderobe.

Disse endringene er viktige, særlig for de mest marginaliserte blant oss, sier FRIs leder Inge Alexander Gjestvang. Muligheten til å gå på do i løpet av skoledagen er kanskje noe av det som påvirker hverdagen til transbarn og -unge aller mest.

Presidentordren er også den første som adresserer diskriminering på flere overlappende grunnlag, såkalt interseksjonell diskriminering. Blant de som er hardest rammet av forskjellsbehandling i USA er sorte transpersoner. De er overrepresentert blant hjemløse og særlig utsatt for vold og drap.

Stor spenning knyttet til ny likestillingslov

Under valgkampen lovet Biden at han innen de første hundre dagene av sin presidentperiode ville fremme en likestillingslov, The Equality Act, for å få slutt på diskrimineringen av lhbt-personer. Forslaget går ut på å endre The Civil Rights Act fra 1964, som forbyr diskriminering på bakgrunn av rase, religion, kjønn og nasjonal opprinnelse, gjennom å legge til forbud mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsidentitet. Beskyttelse mot diskriminering vil omfatte flere millioner amerikanske lhbt-personer. For å få denne gjennom senatet trenger demokratene at ti av republikanerne stemmer for. 

Presidentordren Biden utstedte er tydelig på at kjønn skal omfatte seksuell orientering og kjønnsidentitet, men det er klart at det vil være en stor fordel å få en lov som er enda mer eksplisitt og ikke åpner for tolkning, avslutter Gjestvang.

Posted by Foreningen FRI